Skip to main content

Konstituering af centerbestyrelsen

Konstitueringsmøde umiddelbart efter generalforsamling i brugerforeningen 23.02.2024.

Tilstede: Alice Olesen, Kirsten Larsen, Annette Deleuran, Carsten Hartman Andersen, Tonny Hulvej Jensen, Ole Rønnelund, Grete Holmer og Flemming Skovbye.

Afbud: Karsten Fog-Petersen

Bestyrelsen præsenterer sig kort for hinanden og konstituerer sig med Annette Deleuran som formand og Tonny Hulvej Jensen som næstformand og Alice Olesen som kasserer.

Fordeling af udvalg følger senest i april.

Hovedprincipper og vedtægter udleveres til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsorden for Centerbestyrelsen udleveres til alle. Disse skal gennemgås og revideres snarest.

Første ordinære bestyrelsesmøde er den 7. marts kl 10-12.30. Formanden indkalder en lille uge før.

Referent Else Flydal

Tilbage til toppen