Skip to main content

Kommunikationsudvalg beretning 2023

 

 

Kommunikationsudvalget består af alle fra redaktionen og Anette Høyer.

Vi har holdt 2 møder i løbet af året.

 

De der arbejder med hjemmesiden og nyhedsbrev, møder 2 formiddage om ugen og bladredaktionen mødes 2-3 gange om måneden.

 

Arbejdet med hjemmeside og blad er meget synligt og derfor også udsat for kritik. Alle gør vi vores bedste, men vi er alle frivillige og det er et ukendt fagområde for alle på redaktionen.

 

Hjemmeside/nyhedsbrev

2023 begyndte med udfordringer på hjemmeside og med nyhedsbrev, men det blev løst.

Vi havde et stort ønske om at modernisere hjemmesiden, hvilket gik i gang i efteråret og i luften i december. Den nye hjemmeside skulle gerne give et bedre overblik, være lettere at finde rundt i og have et mere tidsvarende layout. Der er fortsat småting der skal ændres/tilrettes og det sker løbende. Senest er infoskærmen ændret, så det faktisk er en aktuel side på hjemmesiden.

Jeg vil opfordre alle til gå på opdagelse på hjemmesiden. Og give et praj, hvis man finder fejl.

 

Nyhedsbrevet har nu 800 tilmeldte og udsendes hver mandag med aktuelle begivenheder i GC.

Her er også et Link til centerbladet i det første nyhedsbrev i måneden.

 

Centerbladet udkommer 10 gange om året. Der er et oplag på 7-800 per gang.

Arbejdet med centerbladet fungerer fint, og vi arbejder løbende på at forbedre bladet. Gøre det lidt mere levende.

Vi vil gerne opfordre, de der kan, til at læse Centerbladet på hjemmesiden.

Det er dyrt og et stort ressourcespild at skulle trykke så mange blade hver måned.

 

Facebook er ikke en del af centrets officielle kommunikation, men medlemmernes kommunikation til hinanden. Der er aktuelt 760 medlemmer i GC´s facebookgruppe.

 

Til sidst en stor tak til hele redaktionen for det store og engagerede arbejde I yder som frivillige. Det er et spændende, udfordrende og en stor en fornøjelse at arbejde sammen med jer.                                                                                 Annette Deleuran 16.2.24

Tilbage til toppen