Skip to main content

Fondsudvalgets beretning 2023

I fondsudvalget er det Lise Lotte Strange og mig, der udfærdiger ansøgerne.

Vi aftaler med bl.a. bestyrelsen, hvad der skal søges beløb til.

 

Vi har i 2023 sendt ansøgninger til 8 Fonde:

Sparekassen Sjælland om kr. 20.000 til en bustur

Materielpuljen om kr. 15.000 til papir til Månedsbladet

Salling Fonden om kr. 20.000 til Åbent Hus arrangementet

Team Rotary Nordsjælland om kr. 20.000 til 2 fællesspisninger

Fonden Hertz Minde om kr. 12.000 til Bustur til Birkegårdens Haver

Kom Med Puljen om kr. 15.700 til foredrag/underholdning med Thomas Evers Poulsen

Kom Med puljen om kr. 7.850 til annoncering om Sundhedsbasar

Ensomme Gamles Værn om kr. 15.000 til Bustur

 

Vi fik en del afslag, men alligevel har

vi i årets løb i alt modtaget                                            kr.  35.700,00

og da vi også havde en del midler tilbage

fra tidligere år, har vi i 2023 i alt kunnet bruge               kr. 64.953,61

 

Nemlig:

16.000 Spar Nord

Brugt til Underholdning Tovholderfest og

Frivilligfest – 2 x  kr. 6.000 samt kr.  4.000 til delvis bespisning ved de to fester.

 

 

10.000 Velux Fonden

Brugt af Oplysningsudvalget til

Foredrag om Bodil Udsen                             kr. 4.235,65

Foredrag Blue Mix  (Blue Boys)                      kr. 3.860,96

Der er ved årets udgang et restbeløb på    kr.  1.901,39

som er overført til 2024

 

Fonden Hertz Minde                                      kr. 9.000,00

Brugt til delvis dækning af Åbent Hus

 

Hillerød Kommune, § 79 tilskud som er brugt til

Dropboks – redaktionen                                 kr.    901,00

Andet edb til redaktionen                               kr. 1.254,00

 

Lions Klub                                                       kr. 10.000,00

Bustur til Gisselfelt Kloster

 

KOM MED PULJEN                                                               kr. 15.700,00

Thomas Evers foredrag/underholdning.

                                                                        

KOM MED PULJEN

Sundhedsbazar - annoncering                         kr.  4.000,00

 

 

Pr.  31/12 2023 udgjorde de resterende

fondsmidler, tilhørende Brugerforeningen kr. 3.838,46.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andre foreninger i GrønnegadeCentret med CVR nr.  har også søgt Fondsmidler i 2023:

Videoklubben har søgt Velux Fonden om 26.000 og har fået hele beløbet.

Værkstedsforeningen har fået kr. 56.000 fra Velux Fonden og kr. 3.500 fra HHM Byg.

  1. februar 2024/Alice Olesen
Tilbage til toppen