Skip to main content

Retningslinjer for ferierejser

Retningslinjer for ferierejser for medlemmer af  GrønnegadeCentret

Formålet med ferierejserne:

At give oplevelser, at tilgodese socialt samvær, medvirke til at skabe og vedligeholde netværk, samt at forebygge ensomhed.

Overordnet ansvar for rejserne har bestyrelsen, der skal godkende arrangementsudvalgets indhentede tilbud på rejser og godkende budget og kontrakt fra rejseudbyder.

Arrangementsudvalget udvælger 2 rejser til kommende kalenderår – en udlandsrejse og en rejse i Danmark. Forslag om yderlige rejser skal godkendes af bestyrelsen.

Arrangementsudvalget vælger kompetent hjælper (eller 2 -hvis det vurderes nødvendigt), der er medlem af GC. Ikke nødvendigvis fra arrangementsudvalget.

Medlemmerne informeres via vores blad og hjemmeside og informationsmøde afholdes, inden det er muligt at bestille rejsen. Program og retningslinjer udleveres.

Det er vigtigt, at der orienteres, om vore retningslinjer vedr. f.eks. selvhjulpenhed og økonomi, rejseforsikring, EU-sygesikringskort, pas osv. NB: Lettere gangbesværede gøres opmærksomme på, hvis særlige forhold gør sig gældende på rejsen.

Evaluering: Alle rejser skal evalueres i fællesskab af rejsedeltagere, hjælpere og bestyrelsen samt arrangementsudvalget. Skema til rejsedeltageren udleveres ved rejsens slutning og afleveres anonymt til hjælperen.

Antal deltagere bestemmes af arrangementsudvalget.

Aflysning af rejse kan forekomme i tilfælde af for ringe tilmeldinger i forhold til aftale med rejseudbyder.

Hjælpers opgave er, at være det sociale bindeled mellem deltagerne og medvirke til et godt socialt samvær i gruppen.

Desuden hjælpe med at skabe netværk mellem deltagerne, samt forebygge ensomhed og skabe tryghed for alle. Deltager i alle planlagte aktiviteter på turen.

Økonomien:  Hjælpers rejseudgifter tillægges rejsens pris, med mindre rejseudbyder har en rabat eller fondsordning og dette oplyses ved intromødet.

Godkendt af bestyrelsen for GrønnegadeCentrets brugerforening

den 3. august 2023.

 

Tilbage til toppen