Skip to main content

Medlems kontingent 

Bestyrelsen har, som mange er bekendt med, ansøgt kommunen om kontingentstigning. Forslaget er nu vedtaget i byrådet..

Det betyder at kontingent stiger fra 350,-kr i 2023 til 400,-kr i 2024. 

Derudover stiger kontingentet med yderligere 25,-kr om året i 2025 og 2026, således at beløbet bliver i alt 450,-kr fra 2026.

Årsagen til at der er ansøgt om kontingentstigning er GrønnegadeCentrets pressede driftsbudget. Både pga. nedgang i medlemsantal og almindelige prisstigninger.

Vi ved godt, at økonomien kan være presset for nogen og derfor har vi valgt, at kontingentstigningen sker gradvist over 3 år. 

 

På vegne af bestyrelsen

Annette Deleuran

Tilbage til toppen