Skip to main content

Bestyrelsesmøde nr. 11 den 4. januar. 2024

Bestyrelsesmøde nr 11 2024

 

 1. 01.24

 

REFERAT

 

Tilstede: Annette Deleuran (AD), Kirsten Larsen (KL), Flemming Skovbye (FS), Grete Holmer (GH) forlod mødet kl. 11, Anette Høyer (AH), Erik Hansen (EH), Alice Olesen (AO), Lone Nielsen (LN), Knud List Larsen (KLL) fra kl. 10.20, og Else Flydal (EF) referent.
Afbud: Karsten Fog- Petersen (KFP) og Knud Bille (KB)

 

 1. Præsentation af dagsorden

 

 1. Referat fra 10.december 23 rettet og derefter godkendt.

 

 1. Formanden informerer
  • KB udtræder af bestyrelsen af personlige årsager.

 

 1. Generalforsamling (AD)
  • Køreplan og kandidatliste gennemgås og opgaver fordeles
  • Beretning gennemgås, rettes til med kommentarer og tages op igen på næste møde.
  • Blomster/vin indkøbes kun til afgående bestyrelsesmedlemmer.

 2. Diskussion ang. reaktion på brev fra medlem.

Rettelse til referat 9, punkt 5

Der er sket en misforståelse og bestyrelsen har lavet en fejl.

Det er værkstedsforeningen, der har søgt midler i fonde og værkstedsforeningen der har indkøbt værktøj mm for disse midler. Værktøjet er overdraget til GrønnegadeCentret.

Det takker vi for i bestyrelsen.

 

 1. Orientering fra udvalg:
  LN: June Wallin har orlov så arbejdet ang. klude og holdere udsættes.
  AO: Regnskab er udsendt og taget til efterretning.
  EH: Kulden i receptionen er et tilbagevendende problem og skal på huskelisten igen.
  KLL: Foredrag 18.1.
  AD: flere farver på hjemmesiden, planlagt præsentation for BS.
  KL: Accept fra BS til at bruge 6000 kr. til underholdning til hver af de to fester for frivillige og tovholdere i 2024. Nytårsturen til Berlin meget vellykket.
  For fester i 2024 er aftalt: De 2 fester 25. maj og 24. august bliver med tilmelding til 1 af festerne for frivillige og tovholdere.
  Til begge fester deltager: formand, eget ??? orkester, lydfolk, ansatte og toastmaster. BS-medlemmer forventes at deltage til en af festerne og med mulighed for at deltage i begge. Bordformænd: De fra BS som deltager er bordformænd, hvis et bord mangler, udvælges en bordformand blandt deltagerne ved bordet.
  Musik og teknik ved samme bord – der dækkes op til 6 personer.
  Café tilbereder forret og dessert og hovedretten kommer udefra.
  Der skal findes et oprydningshold ud fra tilmeldingslisten til begge dage.

Arbejdsgruppe vedr. rejser (KL)
Arbejdsgruppen AO, KL, EF og GH Gennemgår foreløbigt oplæg. Rejse- og turudvalg skal være en gruppe under arrangementsudvalget.

Arbejdsgruppen arbejder videre med oplægget.

 

 1. Opfølgning på spørgsmål og ønsker fra medlemsmøde
  • Kontingentbetaling: kan vi ikke ændre ved.
  • Flere data ønskes vedr. besøg på åbent hus: ønsket gives videre til Åbent Hus arbejdsgruppen.
  • Gøre mere ved velkomst for nye medlemmer: vi arbejder videre med det gode værtskab
  • Referater mere informative (obs referater fra udvalg): beslutningsreferater lægges på hjemmesiden.
  • Opslagstavle, fjerne opslag efter 1 måned: husk dato
  • Annonceindtægter: Medtages når budget 24 mm planlægges af arbejdsgruppe: AO, KFP, AH og AD
  • Økonomi adskilt drift/brugerforening: som ovenfor
  • Billetbestilling - kan det deles så salget er halvt online, halv reception: nej det er ikke teknisk muligt.
  • Ønske om variation af retter til spisearrangementer: gives videre.
  • Belysning svær at styre: AH har kontaktet kommunen.

 

 1. Opfølgning på mødet den 14.11 (alle)
  • Vi afventer udspil fra kommunen

 

 1. Mailpolitik
  • Det er Ok at svare på mails ved at besvare/videresende en mail. Men er der et nyt emne bedes man starte på en helt ny mail. Det gør det meget nemmere at arkivere og fremfinde mailen igen.
  • Emner til BS-møde sendes til Formandens mail som hidtil. Men lad være med at starte debatten skriftligt, hvis det kan vente til kommende BS-møde.

 

 1. Orientering fra Anette
  • Kalender 2025 ændres så tovholder og frivilligfest begge afholdes i maj 2025. BS forårsfest ændres til en sensommerfest i august.
  • Nytårskur torsdag den 11. januar 2024.
  • Emner til frivilligmøde tirsdag den 30. januar: nyt fra redaktionen ang. hjemmesiden, omstrukturering af arrangementsudvalget, værtskab, flere?
  • Opkrævning af 1500 medlemmer i 2024.
  • June har plejeorlov i januar + evt. mere, det afstedkommer ændringer bl.a. går Yvonne på fuld tid og caféens kasse lukkes tidligere.

 

 1. Løbende sager
 • Revideret Huskeliste sendes ud med foreløbigt referat.

 

 1. Eventuelt
  • Der er bedt om nyt klæde til billardbordet i kælderen. Som andre foreninger i huset må gruppen selv finansiere det de har brug for.

 

 1. Mødeevaluering alle punkter nået.

 

 1. Næste møde: torsdag den 1. februar 2024

 

 

Tilbage til toppen