Skip to main content

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 1. september 2022

Bestyrelsesmøde nr. 6

 

Torsdag d. 1. sep.  2022

Referat

Tilstede: Lene Tronier (LT), Alice Olesen (AO), Kirsten Larsen (KL), Annette Deleuran (AD), Lauritz Ehlers (LE), H.C. Jacobsen (HC), Grete Holmer (GH), Anette Højer (AH), Else Flydal (EF) ref.

Afbud :Lone Nielsen og Erik Ingerslev

 

 

 1. Præsentation af dagsorden (ikke gjort)

 

 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat med enkelte rettelser fra HC og AD, som gør at det rettede referat sendes ud igen.

       

 1. Formanden informerer LE:                      

 

   • Opfølgning på strategimødet: en del rettelser til referatet, som rettes til og sendes ud igen. Referatet skal behandles i Forretningsudvalget (AO, LE, EI) og tages op igen til efterårets seminar 27.10.22. Svært at overholde aftalen om fortrolighed og tavshedspligt i bestyrelsen, rygter dannes hurtigt når ikke vi som bestyrelse melder hurtigt ud.

Vigtigt at strategimødet behandles som et internt møde, ikke et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens møde 8.09.22 aflyses.
Vi snakkede igen om GC s ry ude i byen, forslag om at vi laver et indlæg i bladet (oplæg EF)

   • Erindringsfabrikken har henvendt sig med et tilbud.GH tilbagemelder at vi pt. ikke er interesserede.
   • 75 års infomøde 21.10.22 kl. 10-13 her i huset. Det er Hillerød Kommune der afholder mødet og sørger for info. LE laver kort oplæg om GrønnegadeCentret, AO, KL (og gerne flere) bestyrelsesmedlemmer deltager.                                     

 

 1. Orientering fra udvalg:


AD: Det går godt i redaktionen, sidste blad lavet i fin stemning.
I Tid og Sted i Frb. Amts Avis kan vi lægge gratis information ind, vi skal huske at gøre klart om arrangementerne kun er for medlemmer eller om alle kan deltage.
Revision af Husorden, AD sender udkast til bestyrelsen.
HC: Bør orientering om bestyrelsen ikke stå på forsiden af hjemmesiden?
AH: Det bør komme ud i Nyhedsbrev når salg af billetter til et arrangement starter.


HC: Kommunen har dobbeltopkrævet motionsgebyr, og hverken givet information om fejlen eller tilbagebetalt pengene, og medlemmerne skal selv henvende sig for at få pengene tilbage. AH opfordres til at klage over denne procedure til rette vedkommende.

AO: Informerer om økonomistatus pt.


LT: Har haft møde om trivsel i ”Daglig drift gruppen” med fokus på at alle skal trives, og det gør de heldigvis.

GH: Der er informeret i blad og nyhedsbrev at vaccinationer ikke forgår i GC i år, og at vi afventer nærmere info fra sundhedsmyndighederne. Dette betyder manglende indtjening for bestyrelsen.
Hjertestop kursus 4.10. kl. 10-12 for alle (husk skal i Tid og Sted i FAA)

KL: Bornholmertur denne weekend. Modeopvisning planlægges.
Nye drinks glas indkøbes (LT)
 
LE: Efterårets program med film og foredrag starter pga. Åbent Hus kun med foredrag i september, ikke film. Fra oktober er der både foredrag og film.                   

                             

 1. Orientering fra AH: Anette er kaldt til møde i kommunen fordi man påtænker at etablere særlig forebyggelse og uddannelses sektion.

 

 • Økonomistatus 1. halvår 2022, tydeligt at der er fald i indtjening fra motionisterne pga. færre medlemmer. Efterlysning af dato for næste møde i Økonomiudvalget? EI indkalder.
 • Forslag om 3 åbne tider i motionsrum udsendt med dagsordenen fordrer at receptionens folk skal gå ned regelmæssigt og tjekke at alt er vel hvis der bare er en enkelt motionist. Receptionen kan ikke tjekke om motionisterne er tilknyttet et hold og /eller om de er fortrolige med maskinerne. Så forslaget kan ikke bruges i den nuværende forslagsform, men formentlig når der findes tovholdere til de forskellige Åbne tidspunkter (AH).
 • Kalender 2023, åbent hus ændres til 16. september (hvis det besluttes at det skal holdes hvert år.)

Forårsfest 2.06.23.

 

 1. Åbent Hus 17.09.22 HC:
  Sitemap over området med angivelse af hvor dan telte, borde og skilte skal opstilles. Bagerste P-plads afspærres torsdag. Husk at sende klarmelding til HC fra dit område senest 10.9.
  Opdateret oversigt over stande uddeles. Hvert bord får skilt med aktivitetens navn. Alle som repræsenterer en aktivitet får navneskilt.
  Ekstra telt lejes for 8000 kr.- så bliver det både sat op og pillet ned igen.
  June har møde med Michael ang. strøm. AH taler med Flemming om han evt. skal deltage.            

 

 1. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt
  Kategorisering af arrangementer medlemmer / ikke medlemmer mv – udkast sendt ud. Vi nåede kun at starte på punktet, må på dagsorden til næste møde.

                                                                                                            

 1. Løbende sager:                                                                  .

                      - huskelisten nåede vi ikke

 

 1. Ordet frit pauser mm.                                                                                      

                                           

 1. Afsluttende runde – Mødeevaluering ikke nået                                                             

                                                                                                 

 1. Næste møde nr. 7 torsdag d. 6. okt.  2022

 

Tilbage til toppen