Skip to main content

Bestyrelsesmøde nr. 4. torsdag den 2. juni 2022

Bestyrelsesmøde nr. 4

 

Torsdag d. 2. juni 2022

 

Referat

Tilstede:

Lauritz Ehlers (LE), Alice Olesen (AO), Kirsten Larsen (KL), Erik Ingerslev (EI), Annette Deleuran (AD), Anette Højer (AH), Hans-Christian Jacobsen (HC), Lene Tronier (LT), Grete Holmer (GH) og ref. Else Flydal (EF)

Afbud:

Lone Nielsen (LN)

 1. Præsentation af dagsorden.

 

 1. Referat fra møde 3 godkendes.

 

 1. Formanden informerer
   • Temadag ”Seniorliv og det gode værtsskab.” AO deltager
   • Repaircafé planlægges at starte op igen med to medlemmer
   • GF 2023, status
    På valg i 2023 EI, LT, LE samt de to suppleanter. Bestyrelsen planlægger et møde den 25.08. kl. 9 til? hvor bestyrelsesarbejdet drøftes.
   • Uafklarede spørgsmål skal drøftes med kommunen inden EI indkalder til budgetmøde

   

 1. Orientering fra udvalg:

EI: Intet nyt

LT: Dialog om vin med Yvonne. Team etableret omkring daglig drift i café og reception.

LE: Intet nyt

GH: Stor ros fra de studerende, som lige har været her. Aktivitetsdag planlagt til 21.6. kl. 12.30-15.17.11 foredrag planlagt med Georg Julin og Power Break kursus til oktober.

KL: Besøg af Lauritz.com gik rigtig godt. Sommerens ture fuldt besat.

HC: Åbent Hus møde afholdt. Udvalget er endnu ikke fuldtalligt, men på vej.

AO: Gennemgang af den aktuelle økonomiske status.

AD: Junibladets fremstilling gik godt. Husorden og folder revideres pt. Diskussion om ikke det er folderen, der er mere langtidsholdbar, der skal lægges rundt omkring i stedet for bladet som jo så kræver distribution hver måned. Der arbejdes på nyt omslag til velkomstmaterialet. Møde med Thilde fra Frivilligcentret 20.06.22 omkring hjemmesiden.

 

 1. Orientering fra Anette:

Der er modtaget 92.000 kr. fra kommunen fra 1. kvartal. Beløbet udgør centrets underskud pga. corona.

Når centerbestyrelsen modtager fondspenge, kan AH ikke betale via centrets regnskab og trække moms fra. Det betyder, at bestyrelsen via sit eget regnskab må foretage betalingen og betale det fulde beløb.

Vi får fremadrettet ordnet gulve i december og ikke som hidtil også i juli.

Der mangler tilslutning til hovedrengøring i uge 28 (nu kun planlagt to dage).

Gamle malede papir bagstykker fra revy fotograferes og billederne kan så bruges i redaktion og på det nye system i revyen. Efter fotografering kasseres bagstykkerne.

 

 1. Ændret udformning af udendørsarealerne, herunder fjernelse af hæk mv.:
  HC, KL og AO har sat punktet på, for at drøfte muligheder for nemmere adgangsforhold/større areal til Åbent Hus. Kommunen kan ikke hjælpe inden ÅH.

AH spørger kommunen om vi må fjerne noget hæk selv.                                                   

 

 1. "Åbent Hus-arrangementet i september, ideoplæg og opgavefordeling."

Program og opgavefordeling godtaget af bestyrelsen, dog GH deltager ikke i ÅH.
Der opfordres til at bestyrelsesmedlemmerne ikke selv påtager sig alle opgaver, men uddelegerer i videst muligt omfang.     

Navneskilte uden navn, men med den aktivitet man repræsenterer, laves.

 

 1. 10 % salg kører videre som nu til vi har en repræsentativ periode for salg og spørgsmålet tages op igen forår 2023.

 

 1. Huskelisten revideres.

 

10.Møde for borgere der fylder 75 år den 3. 06.22 kl. 10-12 i GC. Birgitte Lynge er vært. EI har PowerPoint med info om GC.

                                           

 

 1. Afsluttende runde

 

                                                                                                 

 1. Næste møde nr. 5, torsdag d. 4. aug. 2022

 

               

Tilbage til toppen