Skip to main content

Retningslinjer for ferierejser

Ferierejser med Grønnegadecentret tilbydes udelukkende til centrets medlemmer.

 • Centerbestyrelsen og centerlederen har det overordnede ansvar for alle ferierejser, der sker i GrønnegadeCentrets regi.
 • Arrangøren skal fremlægge budget og kontrakt med udbyder for centerbestyrelsen og centerlederen.
 • Arrangementsudvalget udvælger hvert efterår 2 ferierejser pr. kommende kalenderår, og udvælger tovholder pr. rejse. Der Bliver således udbudt 1 udenlandsrejse og 1 rejse i Danmark.
 • Der skal max være 40 deltagere på rejse med GrønnegadeCentret.
 • Når deltagere til en ferierejse melder sig til og betaler, sættes pengene ind på en konto under centerbestyrelsen.
 • Program for ferierejsen trykkes i GrønnegadeCentret.
 • Der skal på ferierejser være 2 hjælpere med udpeget af arrangementsudvalget, som får rejsen betalt via deltagerne/rejseselskab. Den/disse hjælpere deltager som hjælp og støtte til deltagerne, som vælger at rejse med GrønnegadeCentret, og skal supplere hinanden.
 • Hjælpernes opgave er af tryghedsmæssige og sociale årsager at sikre, at deltagerne får oplevelser også uden for selve programmet. Hjælperne er socialt bindeled mellem de deltagere, som har behov for det. Flere enlige vælger at rejse med GrønnegadeCentret. Det er hjælpernes opgave at bistå med løsning af store og små problemer.
 • Hvis en deltager indlægges på hospital under ferierejsen, skal 1 af hjælperne blive sammen med deltageren, hvis deltageren er alene.
 • Rejsers økonomi skal tydeliggøres for deltagerne, herunder finansiering af hjælpere.
 • Deltagere skal gøres bekendt med, at der evt. kan være flere priser alt efter, hvor mange tilmeldte, der er. Beløbet reguleres, når restbeløbet skal indbetales.
 • Deltagerne skal være selvhjulpne.
 • Retningslinjer for ferierejser med Grønnegadecentret skal vedlægges program, slåes op på centrets hjemmeside og sættes i centerbladet, når en konkret rejse udbydes.
 • Interesserede inviteres til en præsentation af ferierejsen inden tilmelding, samt til en evaluering efter rejsen er afviklet.
 • Indbetaling til ferierejsen skal ske via bank. Det vil sige, at rejsen ikke kan indbetales kontant i Centret.
 • Centret reklamerer kun for centrets egne ferierejser i bladet, på hjemmesiden og på opslagstavlerne. Andre kan købe en annonce i centerbladet.

Besluttet i centerbestyrelsen torsdag den 6. februar 2014.

Bente Most