Skip to main content

Centrets funktionelle opbygning

 

Hillerød Kommune

Hovedprincipper for GrønnegadeCentret

   

Centerbestyrelsen

Vedtægter for aktivitets områder

   

Centerleder

Centrets drift

 Arrangement  Information  Forretnings Cafe  Reception  Rengøring
 Oplysning  Ydre miljø  Frivillige      

Teknik og
aktivitet

 Sundhed

Fond og

økonomi

     

Sekretariats-
funktion

 

         

 

De af Hillerød Kommune
fastsatte 
Hovedprincipper for ejerforhold for

GrønnegadeCentret indeholder regler vedrørende:

  • Ejerforhold og drift.
  • Målgruppe.
  • Centerlederens ansvar.
  • Brugerstyring.
  • Frivillige medarbejdere.
  • Ansvar for aktiviteter.
  • Centercafe.
  • Ældreråd og samarbejde for handicappede.
  • Andre faciliteter.

 

Forretningsorden for centerbestyrelsen

De af centerbestyrelsens udarbejdede vedtægter,

præciserer centerbestyrelsens ansvar og kompetence vedrørende brugerstyring.

De af Centerbestyrelsen udarbejdede kommissorier,

præciserer de enkelte udvalgs ansvar og kompetence.

 

 

 

Bestyrelse   

 

 

Tilbage til toppen