Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Vigtig information

september 2021 Vigtig Information for nye og gamle medlemmer fra bla. centerleder og bestyrelsen

Nyt fra centerleder
Kære alle
September er efterårets første måned. Efteråret er for mig fyldt med farver, varme og hyggelys. I GrønnegadeCentret vil hele efteråret være fyldt med hygge og fællesskab til alle vores arrangementer. Der er mange der er gratis, og traditionen tro har vi også spiseklub og fredagsbar med stegt flæsk, hvor billetter købes i receptionen. Alt, hvad der foregår i vores center er bygget på frivillighed. Så dit smil er også deres løn. Vi hjælper hinanden, fordi tilsammen er vi gode. Denne store opgave håber bestyrelsen og jeg, at I vil hjælpe os med. Enten ved at tilmelde jer som frivilligværter eller tale med receptionen, hvis I kunne tænke jer at være frivillig, i vores daglige drift. Alle gratis arrangementer hen over efteråret er for alle medlemmer og Hillerød borgere 60+. Aktiviteter er også godt i gang og det er tydeligt, at hverdagen har vi savnet. Vi havde en fantastisk frivilligfest, som planlagt i august og der venter en tovholderfest her i september. Tak til jer alle for at være med, selv under andre vilkår i corona-tiden. Velkommen tilbage.

Generalforsamling fredag den 27. august 2021

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Erik Ingerslev, formand, genvalgt
Laurits Ehlers, næstformand, genvalgt
Alice Olesen, kasserer
Lone Nielsen, genvalgt
Lise-Lotte Strange
Kirsten Larsen
Annette Deleuran, nyvalgt
Lene Tronier, suppleant, nyvalgt
Grete Holmer, suppleant, nyvalgt
Udvalgsposter fordeles på 1. Bestyrelsesmøde den 2/ 9-21

Der er kommet nye regler omkring billedsamtykke.  

Med de nye regler, må vi gerne tage oversigtsbilleder, hvor man kan genkende ansigter uden samtykke (f.eks. billeder fra nytårskur eller frivilligfest). Tager man portrætbilleder, eller det der minder om det kræver det stadig samtykke.
Anette Høyer

Udskriv Email