Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Frivilligvært

Det kan være svært at være ny. En af de største barrierer for at prøve noget nyt er at man mangler

nogen at følges med og man har måske problemer med at komme hen til de aktiviteter der tilbydes.   
Det vil vi gøre noget ved i GrønnegadeCentret og derfor søger vi frivilligværter, der har den særlige opgave at tage godt imod potentielle nye brugere til de mange arrangementer som efteråret 2021 byder på.
Til hvert arrangement inviteres både nuværende brugere og potentielle nye brugere af GC.
For at deltage skal man være selvhjulpen, man skal være over 60 år og man skal bo i Hillerød kommune.

Som frivilligvært får du:
•    billet til et antal arrangementer
•    én ekstra billet til at invitere en gæst efter eget valg.
•    ansvar for at tage dig ekstra godt af én særlig indbudt; det vil sige du får navn og telefonnummer til vedkommende som vi beder dig kontakte i god tid inden arrangementet og aftale, hvordan I mødes og hvordan gæsten transporteres (måske alliere sig med et familiemedlem.) Det er så dig der tager imod og sørger for siddeplads, introduktion til dem der allerede sidder ved bordet og i det hele taget sørger for, at oplevelsen bliver god for den nye gæst.
•    ved nogle arrangementer er du vært ved et 6 mands bord, hvor de andre ved bordet er nye såvel som nuværende medlemmer i centret. Som vært bedes du så vidt muligt inddrage alle ved bordet i samtalen, så alle føler sig set og hørt.
•    du får billetter til andre arrangementer, som du kan give videre til en fra dit bord.
•    du udleverer postkort med kontaktoplysninger og du kan evt. aftale at mødes med din særlige gæst til en kop kaffe og rundvisning i GrønnegadeCentret
Tilmelding til at være frivilligvært
Hvis du ikke allerede har meldt dig og kunne du tænke dig at blive frivilligvært og dermed hjælpe andre borgere ud af ensomheden, så kontakt GrønnegadeCentret på tlf. 72326820 eller henvend dig i dagtimerne til receptionen, Grønnegade 15, Hillerød.
Hillerød Kommune har sat penge af til et projekt, ledet af GrønnegadeCentret, hvor man under overskriften ”Forebyggelse af ensomhed” planlægger ture, rejser, foredrag og arrangementer af mange forskellige typer, for at få kommunens seniorer i gang med et aktivt liv igen efter coronaens nedlukning. Mennesker er sociale væsener, og vi ved at skal man forebygge ensomhed, så skal man tilbyde fællesskaber, der er et reelt alternativ til ensomheden. Ensomhed mindsker livskvaliteten og det sociale liv er lige så vigtigt som den fysiske og psykiske funktionsevne.

Huskeliste
hvis du har tilmeldt dig som frivilligvært:
•    Ved ture ud af huset, husk coronapas i restaurant.
•    Henvende jer i receptionen for at få telefonnummer på gæster ved dit bord/tur en uge før arrangement.
•    Vær opmærksom på, at der ikke kan komme rollator med på tur til Sagafjord.
•    Bordkort vil der ligge 6 stk., som I skriver navne på, når gæster ankommer.
•    Har I svært ved at finde en gæst, kan I læse om et forslag på hjemmesiden, under overskriften forebyggelse af ensomhed.
Centerleder Anette Høyer

 

Udskriv Email