Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Gospelkoret Old Stars Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling mandag den 20. september kl. 14.15 i Anemone, dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Knud Casper

Udskriv Email