Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Nyt fra danseklubben

Generalforsamling mandag den 27. september kl. 18.00 og efterfølgende mulighed for fælles dans.

Mandag den 27. september kl. 18.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab og kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Line Dance start mandag den 13. september.
Lanciers start mandag den 04. oktober kl. 20.00 -21.00 og derefter
1. mandag i måneden kl. 20.00 -21.00.
Standard – og Latin dans start mandag 11. oktober kl. 20.00 – 21.00 og derefter 2. 3. og 4. mandag i måneden kl. 20.00 -21.00.
Juleafslutning mandag den 13. december kl. 18.00.
Sæsonafslutning mandag den 25. marts 2022 kl. 18.00.

Hans Rosenkvist

Hans Rosenkvist

     
    

Udskriv Email