Administration

Faste aktiviteter

Ugeplan for faste aktiviteter
Denne plan kommer fremover i august og januar.                Tag ud og gem.
Mandage
09.00-12.00 Nørklerne Grethe Møller 22124465
09.00-11.30 Découpage Hanne Munkholm 48267198
09.00-11.30 Bordtennis Lars Hodal 50475735
09.30-12.00 Videoklubben           Jørgen Bohn  40462438
Lige uger: nye er velkomne. 
10.00-12.00 Billard Niels Madsen 20859745
11.30-14.00 Gospelkor  Old Stars Knud Casper 21721441
12.00-15.00 Nødhjælps-strikkerne: Inge Petersen 51559465
13.00-16.00 Tegning og maling  Bendt Pedersen-(ældresagen) 23729233
14.30-17.00 Malergruppe Jytte Tranberg 30259546
17.30-21.00 Danseklub: Hans Rosenkvist 20440399
17.00-19.00 Billard Palle Jørgensen 30699012
Line dance: Begyndere kl. 17.30. Øvede kl. 18.30, standard/Latin, Lancier/folkedans kl. 20:00
Tirsdage
08.00-09.00 Body APS Lise Lotte Strange 20636264
09.00-12.00 Værksted – træarbejde Helge Hemmingsen 22953854
09.00-13.00 Pigegruppen Laila Larsen 61700382
10.00-? Cykelgruppen Ejner Nielsen 20472106
10.00-12.00 Bogklubben  ulige uger  Inger Christensen 48266095
10.00-12.00 Petanque Karl Erik Madsen 27330481
12.30-16.00 Kortspil Whist (ældresagen) Erling Kjærsgård      50454474
13.00-16.00 Tirsdags hyggeklubben Kirsten Olsen 24670292
13.00-16.00 Patchwork Jette Moesgaard 21342890
14:00-15:15 Folkedans Thyge Bøgelund 51511808
13.30-17.00 Center-Bridge Poul Kleiminger 48269629
16.00-20.00 Bridgeklubben "Det sidste stik" Annelise Frederiksen 27582170
17-00-21.00 Dart Trevor Davison 20115708
Onsdage
09.00-12.00 Værkstedet/ træarbejde Helge Hemmingsen 22953854
Værkstedet kan råde og vejlede, evt. hjælpe med småreparationer
09.00-12.30 Syklub - sycafe Gerda Casper 23301224
10.00-11.15 Fodbold        Selskov stadion Hans Rosenkvist 20440399
10.00-13.00 Slægts-forskning Jane Sommer 20657482
10.00-11.00 Stavgang Ulla Espersen 21330044
10.00-11.00 Spillemandslaug  Gert Hanssen 22416616
Spiller for publikum kl. 11.00 12.00
11.30-14.00 Mandetræf 2  Søren Ederstrøm 23379048
13.00-16.00 Kortspil Whist Karla Jensen 48715697
13.00-16.30 Kortspil Bridge Inger Bøje Nielsen 51532203
14.00-16.15 Højskolesang - ulige uger Anne Pedersen 50922391
14.00-16.00 Musikcafe        lige uger Marianne Nørgaard  Ole Nisbeth 28381775 40166186
16.30-18.00 Seniordans Rita Nielsen 29401754
Torsdage
09.00-12.00 Country band Carl Aage Bastian 30490584
09.00-14.00 Syklub - sycafe Gerda Casper 23301224
10.00-11.00 Jazzkapel    
Spiller for publikum. Udvalgte torsdage kl. 11.00-12.00
10.00-12.00 Møde i centerbestyrelsen første torsdag i måne-den. Spørgsmål der ønskes behandlet rettes til bestyrelsen 
10.00-12.00 Cykelværksted    
10.00-12.00 Mandeholdet Ernst Jensen 40576718
10.00-15.00 Krolf Susanne Madsen 30259869
12.00-14.00 Repair Cafeen: værkstedet Bjørk Larsen 23109471
13.00-17.00 Kortspil Whist Jesper Østergaard 26816952
14.00-16.00 Kortspil L’hombre  Winnie Bækkelund 48267284
13.30-16.30 Torsdags Banko Edith Blyitgen 20715140
14.00-16.00 Kreativ klub Lise Raymond 24859907
17.00-18.00 Zumba Annett Toyberg 40379222
18.00-19.00 Yoga Mona Carlsen 40284346
Fredage
09.00-13.00 Syklub - sycafe Gerda Casper 23301224
10.00-11.30 Stolegymnastik Marianne Nørgaard 28381775
13.00-15.00 Mandetræf sund-hedsfremme Arne Thomsen 24345787
13.00-15.00 Skak Ole Christensen 20319944
16.00-17.00 Fredagsbar    
Søndage
13.30-17.00 Banko    
Efter oplyste datoer

 

Udskriv Email

Forretningsudvalg

Forretningsudvalg

Kommissorium

Forretningsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.


  1. Opgaver

Forretningsudvalget har til formål:

- at tage beslutninger i akutte sager.

  1. Sammensætning, mødeaktivitet m.m.

Forretningsudvalget består af Centerbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og centerleder.

Formanden indkalder forretningsudvalget og informerer efterfølgende bestyrelsen med et kort referat.

Udvalget holder møder ved akutte behov.

3 Ansvar og kompetence

Forretningsudvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen.

 

Besluttet af centerbestyrelsen          December 2020

Udskriv Email

Udvalg vedrørende daglig drift

Udvalg vedrørende daglig drift

Kommissorium

Udvalget vedrørende daglig drift er nedsat af centerbestyrelsen.

  1. OPGAVER

Udvalget vedr. daglig drift har følgende opgaveområder:

- at vurdere og tage initiativer omkring opgaver inden for følgende frivillig-områder: reception, rengøring og café.

- at fremme afklaring af vanskeligheder / problemer/ nye løsninger inden for de nævnte frivillig-områder i tæt samarbejde med Centerlederen og Cafélederen.

- at assistere og samarbejde med arbejdsgrupper, som måtte være etableret for nye indsatser omhandlende de nævnte frivillig-områder i tæt samarbejde med Centerlederen og Cafelederen.

- at fremme rekruttering af nye frivillige i tæt samarbejde med Centerlederen og Cafelederen.

  1. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Udvalgets formand rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på førstkommende centerbestyrelses møde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer består som minimum af Udvalgets formand, Centerlederen, Cafélederen. Øvrige medlemmer og antal udpeges af udvalgsformanden blandt centrets medlemmer.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages.

Udvalget kan uddelegere konkrete opgaver arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret.

Udvalget holder møder efter behov. Der udarbejdes kort referat til internt brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Udvalget for daglig drift er ansvarlig over for Centerbestyrelsen.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen.

Udvalgsformanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling.

Besluttet af Centerbestyrelsen              December 2020  

 

Udskriv Email

Zumba

Aktivitet Zumba
Hvem er tovholder

 

Annett Toyberg

40379222

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvad koster det ud over medlemskab af Grønnegadecentret 35 kr. pr gang
Hvordan bliver jeg medlem Kontakt Annett
Hvornår foregår det  Torsdag 17.00-18.00
Hvilket lokale  
Vigtigt at vide  

 

 

Udskriv Email

Tegning/ Maling

Aktivitet

Tegning/ Maling 

(under Ældresagen)

Hvem er tovholder

 

Bendt Pedersen

23729233

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvad koster det ud over medlemskab af Grønnegadecentret 0 kr
Hvordan bliver jeg medlem Kontakt Bendt
Hvornår foregår det  Mandag 13.00-16.00
Hvilket lokale  
Vigtigt at vide  

 

 

Aktivitet Jyttes malergruppe
Hvem er tovholder

Jytte Tranberg

30259546

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Hvad koster det ud over medlemskab af Grønnegadecentret 0 kr
Hvordan bliver jeg medlem Kontakt Jytte
Hvornår foregår det Mandag 14.30-17.00
Hvilket lokale  
Vigtigt at vide  

 

 

Udskriv Email

Hovedmenu

Søg på hjemmesiden

Tilmeld nyhedsbrev

Køn
Interesser