Barn af grænselandet

Foredrag ved tidl. Chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen. Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 10.00 - 12.00

I 2020 var det 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. En begivenhed der skulle markeres og fejres over hele landet med forskellige initiativer, men som Coronakrisen aflyste. Her er muligheden for at få indblik i og være med til at mindes genforeningen.
Hans Jørgen Bonnichsen er barn af grænselandet og vil i sit foredrag gennem familiens og egen – ikke altid lige lykkelige historie – berette om, hvilken betydning det har, og hvilke konflikter der opstår ved at være en del af to kulturer.
Beretningen starter med det smertelige nederlag i 1864 hvor Danmark mistede Sønderjylland, der i 56 år blev en del af det stortyske rige. Det medførte at 5000 unge sønderjyder mistede livet i Første Verdenskrig i en kamp, der ikke var deres, deriblandt var Bonnichsens 3 onkler. Lige så mange kom hjem invalideret og mærket på livstid.
Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. verdenskrig - der splittede familier og tiden der fulgte - helede ikke sårene og det belastede naboskab.
I 1955 blev der åbnet muligheden for en fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene nord og syd for grænsen mod sindelagskontrol og diskriminering.
Pris for foredrag samt kaffe/the og kage kr. 40,- for medlemmer
Pris for ikke-medlemmer kr. 60,-


Oplysningsudvalget

Udskriv Email

Køn
Interesser

Hovedmenu

Søg på hjemmesiden