EKSTRA: Vigtig information

maj 2022 Vigtig Information for nye og gamle medlemmer fra bla. centerleder og bestyrelsen

Nyt fra Centerleder

Kære alle
Kom maj du søde milde. Det er vores frodigste forårsmåned. Her springer mange træer ud med blade og blomster og vores land grønnes. I den gamle danske kalender hed maj, meget sigende blomster¬måned. Det blomstrer også i GC. med flere arrangementer, som I kan læse mere om her i bladet, på vores hjemmeside og i nyhedsbrevet. Husk at få tilmeldt dig det flotte og informative nyhedsbrev. Det kan du selv gøre inde på hjemmesiden eller man kan få hjælp i receptionen.
Vi fejrer, at vores cafeleder Yvonne bliver 60 år. Yvonne har været ansat siden 1. januar 2017 og kom til et nyt køkken, som næsten var færdigt. Tak til Yvonne for din gode og forstående måde at være på, både over for medlemmer, alle frivillige og som kollega. Kom og vær med til at gøre dagen hyggelig tirsdag den 17. maj kl. 10, hvor vi serverer kaffe og lagkage.
Grønne Evergreen har debut med åben øver tirsdag den 24. maj, som vi fejrer med et glas champagne. Det politiske udvalg Omsorg og livskraft med Christina Thorholm var på besøg og rundtur i GrønnegadeCentret i april måned, hvor der blev talt om frivillighed. Det kan vi prale med i vores hus og fortalte også at lønnen som tovholdere og Frivillige er vores årlige fest, som i år er den 21. maj for tovholderne og 20. august for frivillige.
Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor centret kan forkæle og takke jer for jeres frivillige indsats i GC. Tak fordi I er med til at gøre en forskel.

Motionsopkrævning
I juni/juli måned vil der blive opkrævet kr. 400,-  i motionskontingent for perioden 1. august 2022 til 30. juni 2023. Vi får nyt opkrævningssystem, så der kan være nogen begyndervanskeligheder, som vi håber, at I vil bære over med.
Anette Høyer

 

 

Samtidig med forårets komme fik vi endnu en gang afholdt general­forsamling i centerbestyrelsens brugerforening.

Ca. 80 medlemmer var mødt frem til den indkaldte generalforsamling der heldigvis denne gang kunne afholdes som planlagt inden udgangen af februar, som der står i vedtægterne.

Referat fra generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig og fordelt udvalgsposter således:

Formand Erik Ingerslev, teknikudvalg

Næstformand Lauritz Ehlers, oplysningsudvalg

Kasserer Alice Olesen, økonomi og fondsudvalg

Best. medlem Kirsten Larsen, arrangementsudvalg

Best. medlem Annette Deleuran, informationsudvalg

Best. medlem Lone Nielsen, udvalg for indre og ydre miljø

Best. medlem Hans-Christian Jacobsen, aktivitetsudvalg

Suppleant Grete Holmer, sundhedsudvalget

Suppleant Lene Tronier, udvalg for daglig drift

Det er betryggende at vi atter har fået valgt en bestyrelse der står klar til at varetage de mange arbejdsopgaver der fremgår af centrets vedtægter.

Det er mit inderlige håb at vi står foran et nyt super år uden nedlukninger, hvor vi kan opleve at alle vores hold blomstre op på de mange udendørs aktiviteter der tilbydes og selvfølgelig inde i vores dejlige lokaler hvor vi ser frem til at de fyldes med motionister, musik og sang, dans og håndværk fo-redrag, spil, fællesspisninger m.m. og masser af hygge i vores dejlige cafe.

Støt op om vores arrangementer og hold jer ajour gennem centerbladet, hjemmesiden, nyhedsbrevene og facebook.

Vel mødt!

Erik Ingerslev

 

 

Der er kommet nye regler omkring billedsamtykke.  

Med de nye regler, må vi gerne tage oversigtsbilleder, hvor man kan genkende ansigter uden samtykke (f.eks. billeder fra nytårskur eller frivilligfest). Tager man portrætbilleder, eller det der minder om det kræver det stadig samtykke.
Anette Høyer

Udskriv Email

Køn
Interesser

Hovedmenu

Søg på hjemmesiden