Portræt Christina Thorholm

Christina er valgt til Hillerød Byråd for det Radikale Venstre og er derudover indtrådt i Folketinget i august 2021,

som afløser for Kristian Hegaard. I folketinget er hun partiets ordfører for sundhed-, epidemi-, social-, ældre- og familieområderne samt kommunal- og indenrigs-ordfører.
I Hillerød Kommune er hun formand for omsorgs og livskraftsudvalget og det er i den forbindelse at Christina bliver interessant for os, for GrønnegadeCentret er tilknyttet i dette område i stedet for i kultur- og fritidsudvalget.
Med alle de arbejdsområder, og som medlem af epidemiudvalget har Christina i denne tid været her, der og allevegne, men heldigvis blev der også tid til et interview til vores blad.

Christina Thorholm mener ikke GønnegadeCentret vil kunne mærke nogen forskel på hvilket udvalg vi er under. Hun ser GC som et sted med egne regler og vedtægter; en forening, som i meget stor udstrækning selv prioriterer indsatserne og som kommunen ingen planer har om at stille ændrede krav til.  
Omsorgs- og livskraftudvalget - det er præcis det med livskraft som GC kan skabe, for at give fællesskab, oplevelser og samvær ligger helt naturligt i forlængelse af andet forebyggende arbejde.
 
At man i GC tager ejerskab for noget, at man påtager sig et ansvar, giver omsorg til hinanden og bidrager med det man kan, det ser Christina klart som centrets styrke. Hun mener at når der er så stort et spænd mellem de ”unge ældre” + 60 årige og de seniorer der har været med siden centrets start for 27 år siden, så er det vigtigt at nedbryde barrierer mellem aldersgrupperne og have et program der omfatter så mange som muligt.

GrønnegadeCentret fik et større beløb fra kommunens ”ensomheds-pulje” til - efter coronaen - at få folk til at komme ud i verden igen, og ikke sidde hjemme og føle sig alene.
Beløbet blev brugt til at lave arrangementer for alle borgere i Hillerød kommune og centerets satsning med frivilligværter og mere fokus på at tage godt imod nye medlemmer og være gode værter, synes Christina lyder som et rigtig godt tiltag.
Befolkningstallet i Hillerød øges hurtigt og der kommer selvfølgelig også flere ældre. Der er ikke aktuelle planer om flere ”Grøn-negadeCentre”, men det er vigtigt at der er muligheder mange steder, f.eks. i Østhuset hvor de særligt har fået god tilslutning fra seniorer med anden etnisk baggrund og i Uvelse og Slangerup, hvor der er pensionistklubber med arrangementer for de ældre medborgere.

Der er bred politisk opbakning til GrønnegadeCentret og partierne har præciseret, at de ikke ønsker at se forslag om lukning af GC i omprioriteringskataloget, så Christina har svært ved at se at GCs eksistens er truet.

Vi glæder os til at lære Christina Thorholm bedre at kende og hun er allerede varslet om, at hun vil blive inviteret til forskellige festlige arrangementer, som vi håber hun kan finde plads til i en travl kalender.

Else Flydal
 

Udskriv Email

Køn
Interesser

Hovedmenu

Søg på hjemmesiden