Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

  • Hjem
  • Udvalg
  • Ydre miljø udvalg

Ydre miljø udvalg

 

1. OPGAVER

Udvalget for GrønnegadeCentrets ydre miljø er nedsat af Centerbestyrelsen.                                        

Udvalget har følgende opgaveområder:

- at vurdere og tage initiativer omkring den trafikmæssige tilgængelighed til Centret, både via bus, private biler, cykler og til fods.

- at vurdere og tage initiativer omkring de parkeringsmæssige forhold omkring Centret.

- at vurdere og tage initiativer omkring de udendørs arealer for så vidt tilstand, der har indflydelse på anvendeligheden af arealerne og sikkerheden omkring færdsel for medlemmerne på området.

- at være opmærksomme på udendørs aktivitets muligheder og fremme mangfoldigheden af sådanne tilbud for Centrets medlemmer.

- at assistere arbejdsgrupper, som måtte være etableret for nye initiativer omhandlende Centrets ydre miljø.

 

 

2. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsen medlemmer og suppleanter og udpeges ved konstitueringsmødet efter den årlige generalforsamling.                                                       

Formanden afklarer antallet af medlemmer.                                                                                               

Udvalget holder møder efter behov.

 

3. ANSVAR OG KOMPETENCE

Udvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen.                                                                                      

Formanden informerer løbende Centerbestyrelsen om udvalgets arbejde.                                                                                                                                                                                 

Formanden for udvalget fordeler sagsområder mellem udvalgets medlemmer.

                                                                                   Besluttet af Centerbestyrelsen       Marts 2017

Udskriv Email