Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

  • Hjem
  • Udvalg
  • Frivilligområdeudvalg

Frivilligområde udvalg

 

1. OPGAVER

Udvalget er nedsat af Centerbestyrelsen og har følgende opgaveområder:

- at vurdere og tage initiativer omkring opgaver indenfor følgende frivillig-områder: reception

lokalebestilling rengøring café aftenlukke-ordning blomster-ordning

- at fremme afklaring af vanskeligheder / problemer/ nye løsninger indenfor de nævnte

frivillig-områder i tæt samarbejde med Centerlederen og Cafélederen.

- at assistere og samarbejde med arbejdsgrupper, som måtte være etableret for nye

indsatser omhandlende de nævnte frivillig-områder i tæt samarbejde med Centerlederen og

Cafélederen.

- at fremme rekruttering af nye frivillige i tæt samarbejde med Centerlederen og

Cafelederen.

- at koordinere spørgsmål om tekniske apparaturer / materiel, der har med ovennævnte

frivilligområder at gøre, med formanden for udvalget for teknik og indendørs aktiviteter.

 

2. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Udvalgets formand rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges ved konstitueringsmødet efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer består af Udvalgets formand, Centerlederen, Cafélederen og 1

repræsentant fra hvert af frivillig-områderne: reception, lokalebestilling, rengøring, café,

aftenlukkere og blomsterpassere. Formanden afklarer den endelige størrelse og

sammensætning af udvalget. Udvalget holder møder efter behov, dog mindst 2 gange årligt,

hvor der gøres status.

 

3. ANSVAR OG KOMPETENCE

Udvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen og Centerlederen. Udvalgets formand

informerer Centerbestyrelsen efter behov, dog fremlægges status mindst 4 gange årligt.

Formanden for udvalget fordeler sagsområder mellem udvalgets medlemmer.

                                                                     Besluttet af Centerbestyrelsen August 2012

Udskriv Email