Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

  • Hjem
  • Udvalg
  • Forretningsudvalg

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.


1. Opgaver

Forretningsudvalget har til formål:

- at tage beslutninger i akutte sager

 

2. Sammensætning, mødeaktivitet m.m.

Forretningsudvalget består af Centerbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og centerleder, denne i egenskab af ansvarlig for sekretariatsfunktionen.

Formanden indkalder forretningsudvalget og  informerer efterfølgende Centerbestyrelsen.

Udvalget holder møder ved akutte behov.

 

3 Ansvar og kompetence

Forretningsudvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen.

 

 

 

                                                                                  Besluttet af Centerbestyrelsen   Marts 2017 

Udskriv Email