Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

  • Hjem
  • Udvalg
  • Arragementsudvalg

Arragementsudvalg

1. OPGAVER

Arrangementsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.

Arrangementsudvalget har følgende opgaveområder:

- forestå planlægning og prioritering af arrangementer, der iværksættes af GrønnegadeCentrets medlemmer og afvikles i GrønnegadeCentrets regi.

- forestå afklarende koordinering med andre arrangører om tidspunkt og indhold for andre aktørers aktiviteter for at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af lokaler, samt sikre bedst mulig tilrettelæggelse og afvikling af de forskellige arrangementer i GrønnegadeCentret. 

- udarbejde forslag til administrative procedurer, der sikrer de nødvendige forretninger (d.v.s. reservationer af lokaler, aftaleindgåelser, salg af billetter m.m.) afregning og regnskabsaflæggelser.

- assistere medlemmer med flere, der ønsker at tage initiativ og gennemføre arrangementer i GrønnegadeCentrets regi.

- assistere arbejdsgrupper, som måtte være etableret for nye initiativer indenfor arrangementsområdet.

- rapportere til Centerbestyrelsen om den løbende afvikling af arrangementer, samt bidrage til udarbejdelse af Centerbestyrelsens beretning til den årlige generalforsamling.

- arrangere rejser og udflugter i GrønnegadeCentrets regi.

 

2. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges ved konstitueringsmødet efter den årlige generalforsamling.                                                       

Formanden for udvalget drager omsorg for antallet af medlemmer i udvalget (ofte 9 medlemmer). Ved et medlems udtræden i funktionsperioden udpeger formanden et nyt medlem. Et medlem af udvalget virker som referent. Udvalget holder møder efter behov.

 

3. ANSVAR OG KOMPETENCE

Arrangementsudvalget har ansvar direkte overfor Centerbestyrelsen.                               

Arrangementsudvalget udarbejder budgetter og regnskaber for de respektive arrangementer, og afleverer det til Centerbestyrelsens kasserer.                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                       Besluttet af Centerbestyrelsen     Marts 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Udskriv Email