Artikler

Styrk Livet psykiske sygdomme

Styrk livet

tirsdag den 24. oktober kl. 17.00 – 19.00                                                                                                                                                                                        

PSYKISKE SYGDOMME

Historisk rids over samfundets syn på og behandling af psykisk syge medmennesker”. v/Karin Gade.

foto

Den tidligere overlæge ved Sct. Hans Hospital i Roskilde fortæller som optakt til foredraget: Min mangeårige ansættelse ved Sct. Hans Hospital har - udover den faglige glæde ved arbejdet - gjort mig interesseret i psykiatriens historie.

Jeg har de sidste 25 år ledet Museet der viser behandlingens og byg­ningernes historie, og som også omfatter en unik samling af patienter­nes kunstneriske arbejder.

 Hospitalet havde 200 års jubilæum i 2016, og der er udgivet en fyldig, rigt illustreret bog herom.                                                                                                            

Jeg vil i mit foredrag beskrive udviklingen i synet på psykisk sygdom og behandlingen heraf, trukket helt op til nutiden. Det gamle psykia­triske asyl har et dårligt omdømme på grund af dets passiviserende virkning, men dette må ses i den tids lys

med de sociale vilkår og autoritære forhold, der var dengang.                                                                                                                                                                                   

Hospitalet udviklede sig bort fra asylbegrebet med de nye medicinske, psykologiske og sociale fremskridt, der indfandt sig i 1950-erne og frem. Et stadig eksisterende problem er, at sygdomme har et hierarki, hvor de svært psykisk syge befinder sig i bunden og behandles dereft­er. Nemlig dårligt.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jeg vil beskrive, hvad der efter mening kan gøres for at bedre de mest syges situation, herunder vægte betydningen af meningsfuld beskæftigelse, ikke mindst muligheden for kreativ  udfoldelse".                                                                                               

Der serveres sandwich og drikkelse i forbindelse med foredraget.

Pris for foredrag og traktement kr. 30,-.           

 Billetter kan købes i reception eller via bookingsystem på hjemme-siden fra den 4. til den 20.oktober efter princippet " først til mølle.    

Begrænset antal på 140.                                   GGC’s sundhedsudvalg