Sundhedsudvalg

SUNDHEDSUDVALGET

1. OPGAVER

Sundhedsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.                                                                   

Sundhedsudvalget har følgende opgaveområder:

 

- at tilbyde frivillig indsats til GrønnegadeCentrets medlemmer omkring sundhedsmæssige spørgsmål.

- at tage initiativer til information og debat i GrønnegadeCentrets medlemskreds omkring sundheds- og sygdomsemner.

- at bistå de ansvarlige motions-tovholdere og Centerlederen med afklaring af GrønnegadeCentrets inden- og udendørs motionsaktiviteter, herunder stillingtagen til vedligeholdelse og fornyelse af motions-materiel.

- at bistå GrønnegadeCentrets leder og Centerbestyrelsen omkring afklaring af kontakt med andre aktører vedrørende sundhedsspørgsmål ( kommune, sygehus og øvrige sundhedssektor, ældreråd, frivilligcentret m.fl.).

- at stimulere til konkrete sundhedsfremmende initiativer i forhold til GrønnegadeCentrets medlemmer i samspil med Centrets leder og Centerbestyrelsen.

 

2. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET

Formanden rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges ved konstitueringsmødet efter Centerbestyrelsens årlige generalforsamling.                                                                                                         

 Udvalgets medlemmer udpeges af formanden, som også afklarer antallet af medlemmer.                         

Udvalget holder møder efter behov.

 

3. ANSVAR OG KOMPETENCE

Sundhedsudvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelse.                                                                           

 Formanden for udvalget informerer løbende Centerbestyrelsen.                                                                     

Formanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

                                                                                                        Besluttet af Centerbestyrelsen      Marts 2017