Forretningsudvalg

Kommissorium for forretningsudvalget i GrønnegadeCentret

 

1. Opgaver:

Forretningsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.

Forretningsudvalget har til formål:

- at tage beslutninger i akutte sager

2. Sammensætning, mødeaktivitet m.m.

Forretningsudvalget består af Centerbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og centerleder, denne i egenskab af ansvarlig for sekretariatsfunktionen.

Formanden indkalder forretningsudvalget og  informerer efterfølgende Centerbestyrelsen.

Udvalget holder møder ved akutte behov.

3 Ansvar og kompetence

Forretningsudvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen.

                                                                                  Besluttet af Centerbestyrelsen   Marts 2017