Konstituering 2017

 

Referat af
Det konstituerende møde den 24.02.2017 umiddelbart efter generalforsamlingen

Deltagere: Poul Christiansen, Hans Rosenkvist, Else Hansen, Kirsten Larsen, Bendt Pedersen, Elsa Baunsgaard, Nils Madsen, Jytte Nymark, Grete Bjerager, Anette Højer samt Marianne Jønsson (referent).
01.Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
02. Medlemmerne præsenterer sig
03. Konstituering.
Centerleder Anette Høyer forestod valget af formand. Valgt blev
A: Poul Christiansen, hvorefter centerlederen forlod mødet
B: Hans Rosenkvist fortsætter som næstformand,
C: Else Hansen fortsætter som kasserer
D: Poul, Hans, Else og Anette Høyer udgør nu forretningsudvalget
E: Marianne Jønsson som referent
04. Valg til udvalgsformænd.
A: Kirsten Larsen Arrangementsudvalget.
B: Elsa Baunsgaard Informationsudvalget.
C: Niels Madsen Oplysningsudvalget.
D: Poul Christiansen Økonomi- og Fondsudvalg.
E: Grete Bjerager Teknik og Aktiviteter.
F: Jytte Nymark Frivilligområdet
G: Bendt Pedersen Ydre Miljø.
H: Hans Rosenkvist Sundhedsudvalget.
05. Eventuelt.
Der indkaldes til 1. møde torsdag den 2. marts 2017, kl. 10 i Nellike.
Mødet slut ca. kl. 13.20
De forskellige kommissorier bliver udsendt til de respektive formænd inden næste bestyrelsesmøde således, at de evt. kan blive gennemgået.