Konstituerende møde 2016

GrønnegadeCentret

Bestyrelsen

Det konstituerende møde den 26.02.2016 kl. 12.40

Deltagere: Poul (referent), Hans, Else, Kirsten, Bendt, Jytte, Lars Ø., Grete, Annette, Birgit og Bente.

01.Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

02. Medlemmerne præsenterer sig
De genvalgte 4 af de 7 medlemmer af bestyrelsen og de genvalgte suppleanter præsenterede sig.
Annette er nu 1. suppleant.

03. Konstituering.
Centerleder Bente Most forestod valget af formand. Valgt blev Poul Christiansen, hvorefter centerlederen forlod mødet

Hans Rosenkvist fortsætter som næstformand. Else Hansen fortsætter som kasserer.
Disse samt formand Poul Christiansen og centerleder Bente Most udgør nu forretningsudvalget.

04. Valg til udvalgsformænd.
Kirsten Larsen blev valgt som formand for Arrangementsudvalget.
Lars Østergaard blev valgt som formand for informationsudvalget.
Annette Nisbeth blev valgt som formand for Oplysningsudvalget.
Grete Bjerager blev valgt som formand for Teknik og Aktiviteter.
Jytte Nymark blev valgt som formand for Frivilligområdet
Bendt blev valgt som formand for Ydre Miljø.
Hans Rosenkvist blev valgt som formand for Sundhedsudvalget.
Poul Christiansen blev valgt som formand for Økonomi- og Fondsudvalg.
(genvalg for alle)

05. Eventuelt.
Der indkaldes til 1. møde i ny termin torsdag den 5. marts kl. 10 i Nellike.

Bestyrelsesmøder i 2016: 3. marts -7. april - 12. maj – 2. juni – 4. august – 1. september – 6. oktober-
3. november – 1. december. Planlagte bestyrelsesmøder i 2017: 5. januar 2017

Mødet slut kl. 13.08
Referent: Poul Christiansen
28. feb.2016