Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Husorden

 

            Grønnegadecentrets Husorden.

Centerforside


Grønnegadecentrets Husorden er gældende for alle brugere, frivillige og ansatte.

Bestemmelserne danner grundlag for og tilsikrer at:
• Alle føler sig godt tilpas.
• Rammerne i centret er tydelige for alle.
• Forventninger til tovholdere, frivillige, brugere og ansatte er kendte for dem.

Husordenen udleveres til alle. Nye medlemmer får udleveret Husordenen ved indmeldelse.
Tovholderne for aktiviteter skal medvirke til at sikre, at deres brugere er bekendte med Husordenen.

Adfærd.
• Man taler ordentligt til hinanden
• Man optræder venligt og imødekommende over for hinanden
• Man bidrager til god ro og orden.
• Man respekterer aktiviteternes og arrangementernes kultur og regler.
• Man rydder op efter sig selv
• Man optræder ikke højrøstet
• Trusler og chikane er øjeblikkelig bortvisningsgrund.
• Man foretager ikke telefon samtaler på områder i centret, hvor andre kan blive generet af det.

Alkoholpolitik i Grønnegadecentret
• Alkohol indkøbes i centrets cafe til cafepriser.
• Centrets ansatte nyder som udgangspunkt ikke alkohol i arbejdstiden. Dette kan kun fraviges ved særlige lejligheder.
• Centrets frivillige nyder ikke alkohol på arbejdsområderne. Dette kan kun fraviges ved særlige lejligheder.
• Man er ikke synligt beruset

Tobaksrygning
• Tobaksrygning er forbudt overalt i Grønnegadecentret.

Aflevering af lokalet efter brug
• Luft ud
• Sørg for at alle vinduer er lukket. De, der kommer efter jer, kan selv åbne
• Tør bordene af med en fugtig klud
• Fej gulvet
• Sæt borde og stole på plads
• Service bæres ud til opvasken
• Større aktiviteter samt arrangementer vasker selv op efter personalets anvisninger
• Efter banko og amerikansk lotteri støvsuges
• Aktiviteten sluttes på den tid, der er aftalt med lokalebestillingen
• Aflever lokalet, som du selv gerne vil modtage det


Lokaler.
• Aktiviteter og arrangementer, hvor deltagerne er medlemmer af Grønnegadecentret, er gratis
• Der betales lokaleleje fra foreninger og grupper, hvor deltagerne ikke nødvendigvis er medlemmer af centret. Lokaleleje er efter gældende takster
• Bookning foregår for 1 år ad gangen fra august – juli. Bookning starter i marts. Centrets egne foreninger og grupper har fortrinsret

Forplejningsbestemmelser.
• Det er ikke tilladt for centrets medlemmer, grupper og foreninger selv at medbringe drikkevarer og mad.
• Al forplejning foregår ved køb i centrets cafe

Ved benyttelse af Centrets Cafe.
• Borde og stole rykkes tilbage til udgangspunktet efter brug. Se opstilling på tegning på væggen
• Privatlivets fred respekteres. Man forstyrrer således ikke andre brugere af cafeen, medmindre man inviteres til snak

Godkendt af brugerforeningens bestyrelse

 

Udskriv Email