Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Centrets indhold

 

Grønnegadecentret

Center for seniorer

profiltegning

 

En definition på livskvalitet:

 • At føle sig set og værdsat.
 • At have noget at stå op til om morgenen.
 • At føle sig som en del af et fællesskab.
 • Anderkendt som en ressource. Fokus på kompetencer.
 • Knus og kram – mindst 4 om dagen
 • Gøre noget ud af sit ydre.
 • Motion.
 • God mad – lækkert anrettet - i selskab med andre.

Værdigrundlag og mål Centret skal være forebyggende og oplysende

De vigtigste værdier i centret er:

 • At skabe netværk med jævnaldrende
 • Fysisk og psykisk sundhed
 • At få brugt egne kompetencer og ressourcer

Hvem er medlemmerne:

 • Centret tilbyder en meget bred vifte af tilbud, som matcher behov hos det enkelte medlem.

         Vi tiltrækker derfor alle typer af borgere over 60 år.

 • Lige nu er der over 1.550 medlemmer i centret.
 • Nogle medlemmer kommer for at bryde ensomhed og isolation. Netværket er væk.

         Mange har mistet ægtefæller og venner, nogle er blevet ensomme efter at have trukket sig tilbage fra

         arbejdsmarkedet.

 • Nogle kommer for at holde sig i gang fysisk og psykisk.
 • Andre søger fællesskab og netværk.

Ansatte:

 • Centerleder 37 timer: Økonomistyring, organisation, kommunikation og ledelse af Grønnegadecentret                       
 • Cafeleder 37 timer: Økonomistyring, indkøb, organisation, kommunikation og ledelse i cafeen.                                     
 • 20 timers rengøring og fore faldent arbejde                                                                                                                     
 • 4 timers administrativ medarbejder

De ansattes opgave er at binde trådene sammen i centret. Ansatte udfører det arbejde, som de frivillige ikke kan

udføre.

Centerlederen holder jævnligt møder med de forskellige

frivillig grupper for at sikre fællesskabsfølelse, fælles fokus og udvikling.                                                                                

Økonomi:

 • Hillerød Kommune ejer centret og står for vedligehold og drift af bygningerne samt betaler el, vand og varme        
 • Hillerød giver et driftstilskud på ca. ¼ af centrets budget.                                                                                          
 • Centret tjener selv resten. Indtægter - medlemskontingent, cafesalg, reklamer, lokaleleje og motion.                           

Opdeling af centret:

 • v  Centerlederens rolle: At sikre rammerne og driften af centret. Det vil bl.a. sige: Sikre muligheder og samarbejde med de frivillige. Være udviklingsorienteret og bindeled til Hillerød Kommunes forebyggende indsats.
 •                    
 • v  Centerbestyrelsen: Medlemsrelaterede aktiviteter og arrangementer. Ansvar for at aktiviteter og arrangementer,matcher medlemmernes behov

               

Centerbestyrelsen:

 

Centerbestyrelsen består af 9 medlemmer, der

 

vælges for 2. årige perioder, og en observatør fra

 

ældrerådet.

 

 • Bestyrelsens budget.
 • Alle er ansvarlige for et udvalg.
 • Bestyrelsen deltager med repræsentanter i møder med de frivillige grupper. Det sikrer, at bestyrelsen får indblik i og indflydelse på, hvad der rører sig i centret.

Seminar for bestyrelse og ansatte:

Bestyrelsen holder 1 gang årligt et Seminar, hvor fokusområder for det kommende år planlægges og udføres.

Temaer:

 • Frivillige/tovholdere. Bl.a. Definition og sikring af kontinuitet.
 • Revision af Grønnegadecentret værdigrundlag og formål.
 • Perspektiver for fremtidige arrangementer i Grønnegadecentret med udgangspunkt, anskaffelser
 • GrønnegadeCentrets fokus på ensomhed

Hvem er de frivillige

Centret rummer en enorm mængde af ressourcer.

Alle frivillige kommer med et langt CV fyldt med livs- og erhvervserfaring.

 

Frivillige medarbejdere:

Centret drives af ca. 160

frivillige.

reception redaktion

 

cafeen 
 • Rengøring
 • cafe
 • reception
 • lokalebestilling
 • værksted
 • Blomsterpassere
 • Blad og hjemmeside
 • Digitalgruppe.
 • Lyd og teknik
 • Arrangement udvalg
 • Aktiviteter
 • Motion Idegruppe
 • Bestyrelse
 • It
 • Centerredaktionen
 • Venne forening
 rengøring
frivilligfest 

Der skal afholdes

frivilligfest en gang årligt.

I henhold

til hovedprincipperne udgør

denne fest,

løn til de frivillige og

tovholdere.

 

Aktiviteter:

Der er en bred vifte af motionstilbud:

Flere former for dans, folkedans, Zumba, fitness, cykelhold, Petang, stolegymnastik, stavgang, Bordtennis m.m.

Kortspil, kor, højskolesang, diverse værksteder, musik, billard, videoklub, foredrag, banko, slægtsforskning,

mandetræf, sundhedsoplysning, skak m.m.

Der produceres mad og kager og vaskes op i lange baner hver dag.

     

 

 

 

Patchwork gruppen har

lavet klæde til

billardbordene

 

 

   

 

Centrets arrangementer:

v  Modeopvisning

v  Tema festaftner

v  Højtidsfrokoster

v  Ferierejser

v  Udflugter

v  Julemarked

v  Juletræ

v  Plantebyttedag

v  Revy                                                                 

v  Sankt Hans

 

Venneforeningens formål er aktivt at medvirke til at sikre centrets fremadrettede økonomi og hermed overlevelse.

Det vil sige, at alle Venneforeningens indtægter skal bruges til centrets drift og større nødvendige investeringer, som

centrets økonomi ikke kan løfte.

Vennernes arrangementer:

 • Kabaret
 • Brunch
 • Pensionistfrokost på kræmmermarked
 • Andre lejligheds arrangementer

Foreninger udefra:

hvor deres brugere ikke nødvendigvis er medlemmer af centret, kan leje sig ind ved afholdelse af deres

mødevirksomhed, hvis der er ledige lokaler.

For tiden huser vi:

 • Blindeforeningen i Hillerød
 • Døvblindeforeningen i Hillerød
 • Bornholmerforeningen i Hillerød
 • Boligforeninger i Hillerød

 

Fælles mål – Fælles succes

Fordele ved et tæt samarbejde mellem Hillerød Kommune, Frivillige og Brugere af Grønnegadecentret:

 • Netværk, livsglæde, socialt samvær, fællesskab, forebyggelse af ensomhed.
 • Selvværd, bruger deres kompetencer, socialt samvær, er med til at gøre en forskel.
 • Skaber øget værdi ift. at styrke sundhedsfremme og forebyggelse for få kommunale ressourcer
 • Styrket opgaveløsning på grund af samarbejde med kompetente frivillige kræfter
 • Nem adgang og netværk til en stor gruppe borgere med mange ressourcer
 • Vidensbank ift. brugerinddragelse: stor viden om ældres udfordringer og behov bidrager til kommunens sociale kapital
 • og et reservoir af aktive medborgere. Her mødes borgere på kryds og tværs af social / økonomisk klasse.
 • Understøtter de ressourcer, der ligger hos de ældre, der er stoppet på arbejdsmarkedet. Ældre bør have
 • mulighed for at holde sig aktive – ikke aktiveres.

Frivillige i Grønnegadecentret:

 • Selvværd, bruger deres kompetencer, socialt samvær, er med til at gøre en forskel.

Hillerød Kommune:

 • Skaber øget værdi ift. at styrke sundhedsfremme og forebyggelse for få kommunale ressourcer                                    
 • Styrket opgaveløsning på grund af samarbejde med kompetente frivillige kræfter                                                    
 • Nem adgang og netværk til en stor gruppe borgere med mange ressourcer                                                             
 • Vidensbank ift. brugerinddragelse: stor viden om ældres udfordringer og behov bidrager til kommunens sociale
 • kapital og et reservoir af aktive medborgere. Her mødes borgere på kryds og tværs af social/økonomisk klasse.          
 • Understøtter de ressourcer, der ligger hos de ældre, der er stoppet på arbejdsmarkedet. Ældre bør have
 • mulighed for at holde sig aktive – ikke aktiveres.

 

 

Udskriv Email