Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Grønnegadecentret

Beskrivelse af diverse af og fra Centret

Centrets faste aktiviteter

Udsnit af faste aktiviteter

 

Banko     Billard
Bogklubben     Bordtennis
Bridgeklub     Cafeen ”Det glade hjørne”
cykelgruppen     Cykelværksted (midlertidigt lukket)
Dansk seniordans     Danseklubben
Découpageholdet     Festlige Arrangementer
Film     Folkedans
Foredrag     Fredagsbar
Gospelkoret     Husorkestret
Højskolesang     Håndarbejde
IT cafe     Jazzband
Kreativ klub     L'hombreklubben
Mandetræf     Bevæg Dig For Livet
Musikcafe     Nødhjælpsstrikkerne
Nørklerne     PatchWork
Petanque       Pigeklubben  
Redaktionen     Receptionen
Revy foreningen     Rengøring
Skak Klubben     Slægtsforskning
Spillemænd     Stavgang
Træværksted     Stolegymnastik
Styrk livet     Sycenter
Tegning / maling     Tværfaglig seniorklub
Videoklub     Whist
Zumba        
       
       

 

Udskriv Email

Booking lokaler

Booking af lokaler


Retningslinjer for fordeling af lokaler i GrønnegadeCentret.

Med baggrund i Hovedprincipperne for GrønnegadeCentret i Hillerød kommune, har Centerbestyrelsen udarbejdet retningslinjer for fordeling af lokaler i GrønnegadeCentret.


Centerbestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes et sæt retningslinjer for fordeling af lokalerne i GrønnegadeCentret.

Centrets regler for aktiviteter og arrangementer udleveres ved bestilling af lokaler.

Centerbestyrelsen er ansvarlig for lokaler, inventar og udstyr samt oprydning.

I GrønnegadeCentret er 4 kategorier af lånere/lejere:

    Centerarrangører.
    Aktivitetsgrupper
    Eksterne klubber/foreninger – herunder ressourcesvage foreninger
    Støttearrangementer – herunder arrangementer i ”GrønnegadeCentrets Venner.

En Centerarrangør er en eller flere medlemmer, der er gået sammen om at skabe en eller flere sammenhængende arrangementer i Centret.

Centerarrangører hører organisatorisk under Centerbestyrelsens arrangementudvalg.

En aktivitetsgruppe er en eller flere medlemmer, der går sammen om at ansøge om lokaler og skabe en eller flere sammenhængende aktiviteter.

Aktivitetsgrupper hører organisatorisk under Centerbestyrelsen.

Klubber/foreninger er udefrakommende og hører ikke under Centerbestyrelsen organisatorisk. Klubber/foreninger udefra betaler for leje af lokaler.

Støttearrangementer er personer eller grupper, der går sammen om at samle penge ind til GrønnegadeCentret. Det vil typisk være ”GrønnegadeCentrets Venner” der står for dette. ”GrønnegadeCentrets Venner hører organisatorisk under Centerlederen.

Perioden for udlån/leje af lokaler gælder for et år ad gangen fra 1.aug. – 31.juli.

I maj måned hvert år ajourfører medarbejderne i lokalebestillingen kategorigrupperne 1 (Centerarrangører) og 2 (Aktivitetsgrupper) Disse 2 kategorier skal meddele Lokalebestillingen, om deres aktiviteter fortsætter det følgende år.

For kategori 1 – 5 gælder, at tidsrummet for ønsket om lokaler skal være nøje angivet og omfatte opstilling, oprydning og nedtagning.

Centerlederen har ansvaret for lokalefordelingen og låneren/lejeren får en bekræftelse på, at lokalet er blevet tildelt.

Hvis låne/leje ønsket ikke kan efterkommes gives der besked direkte til bestilleren.

Centerlederen og Centerbestyrelsen kan disponere over Centret i forbindelse med f.eks. Stormøder, vaccinationer og lign. og kan aflyse aktiviteter og arrangementer med 1 måneds varsel.

Således besluttet af Centerbestyrelsen november 2009. Redigeret januar 2016

 

Udskriv Email

Om GrønnegadeCentret

Centrets indhold

Centrets faste aktiviteter

Husorden

Centrets funktionelle opbygning

Hovedprincipper for ejerforhold

Retningslinjer for ferierejser

Parkeringsforhold og regler

 

 

Præsentation

GrønnegadeCentret er mødestedet for alle psykisk og fysisk selvhjulpne borgere over 60 år og  førtids-pensionister i Hillerød Kommune. 

GrønnegadeCentret er et sted, hvor du kan komme og gå, som du har lyst til. Du kan spise mad, deltage i studiekredse, tage på udflugter, undervise eller blive undervist, deltage i kulturelle arrangementer og meget andet.

Læs mere ...

Udskriv Email