Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Ændring i bestyrelsens sammensætning

Den 1. juli 2019 vil der ske en ændring i bestyrelsens sammensætning.

Denne ændring sker som følge af, at formand Poul Christiansen har besluttet at flytte fra Hillerød.

På det afholdte bestyrelsesmøde den 2. maj har bestyrelsen enstemmigt besluttet, at Erik Ingerslev pr. 1. juli tiltræder som ny formand.
Samtidig tiltræder, ligeledes enstemmigt vedtaget, Lauritz Ehlers som næstformand. Erik Ingerslev

Lise-Lotte Strange, valgt som 1. suppleant, indsættes herefter som bestyrelsesmedlem og Grete Bjerager, valgt som 2. suppleant, bliver 1. suppleant.

Den opståede vakance som 2. suppleant besættes ikke nu, men vil først blive udfyldt ved næste generalforsamling februar 2020.

Den 1. juli 2019 ser bestyrelsen herefter således ud:
Erik Ingerslev: Formand, kommissorium: Sundhedsudvalget samt økonomi.
Lauritz Ehlers: Næstformand, økonomi, kommissorium: oplysnings-udvalget.
Kirsten Larsen: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: arrangements-udvalget.
Jytte Nymark: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: udvalget for frivilligområdet.
Lone Nielsen: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: udvalget for ydre miljø.
Alice Olesen: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: kasserer og fonde.
Lise-Lotte Strange: Bestyrelsesmedlem, kommissorium: informationsudvalget.
Grete Bjerager: Suppleant, kommissorium: udvalget for teknik og aktiviteter.
Forretningsudvalget består herefter - jf. vedtægternes § 4 - af formand Erik Ingerslev, næstformand Lauritz Ehlers, kasserer Alice Olesen og centerleder Anette Høyer.
                                                                                                                                                                                                            Poul Christiansen

Udskriv Email