Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 7. maj 2019

Bestyrelsen meddeler den 7. maj 2019

På det netop afholdte bestyrelsesmøde d. 2. maj 2019 har bestyrelsen enstemmigt besluttet, at Erik Ingerslev pr. 1. juli 2019 tiltræder som ny formand, hvorved han overtager hvervet efter Poul Christiansen, der, som tidligere meddelt, pr. samme dato flytter fra Hillerød Kommune.

Samtidig tiltræder, ligeledes enstemmigt vedtaget, Lauritz Ehlers den siden gene-ralforsamlingen ledige post som næstformand.

Lise-Lotte Strange, valgt som 1. suppleant, indsættes herefter som bestyrelses-medlem og Grete Bjerager, valgt som 2. suppleant, bliver 1. suppleant.

Den opståede vakance som 2. suppleant besættes ikke nu, men vil først blive udfyldt ved næste generalforsamling februar 2020.


Poul Christiansen
Formand for Centerbestyrelsen

Udskriv Email