Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Vigtig information

oktober/november 2020 Vigtig Information for nye og gamle medlemmer. Tryk på 'Læs mere' herunder for at se oversigten

  Business mand og udråbstegn

 

Efterårets smukke farver fortrænger helt COVID situationen for en stund når man færdes ude i den skønne natur. Situationen  med COVID gør at vi i bestyrelsen sætter ekstra fokus på udendørsaktiviteter i GrønnegadeCentret fordi de ikke er omgivet af så mange restriktioner. I den sammenhæng prøver bestyrelsen at finde på nye løsninger så  der  kan etableres udendørs faciliteter der kan understøtte det sociale samvær.  
GrønnegadeCentret er begunstiget af at have nedsat flere udvalg hvor ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, i samarbejde med en lang række medlemmer og centrets medarbejdere, året igennem  arbejder for at centrets mål og visioner føres ud i livet.
De 9 udvalg har hver deres kommissorie  at arbejde efter – deres indhold fremgår på vores hjemmeside.Med jævne mellemrum skal de efterses og det har bestyrelsen arbejdet med i perioden efter sommeferien så de nu fremstår opdaterede i forhold til de arbejdsopgaver der skal dækkes ind. De nyrenoverede kommissorier vil, så snart de er endelig bearbejdet i bestyrelsen , være at finde på centrets hjemmeside, efter planen  primo november 2020.
Årets influenzavaccinationer er nu næsten overstået. Også her blev vi ramt af COVID situationen. Vi måtte indrette os efter de retningslinjer for gennemførelse der var blevet os tildelt fra Danske Lægers Vaccinations Service  Det blev lidt af en udfordring, for nogles vedkommende med lange ventetider hvilket vi kun kan beklage, En stor tak til  vores frivillige hjælpere med Bendt Pedersen i front  - de havde nok at se til!
Erik Ingerslev

                                                                                                                                                                                                                                             

Nyt fra centerleder

Kære alle

Så kom kortspillerne og cykelværkstedet også i gang. Repaircafeen starter også op den 1. oktober på værkstedet. Hvis I kommer med en ting som ikke kan sprittes af, vil I kunne hente den 14 dage efter. Det kan de fortælle jer meget mere om i Repaircafeen. Desværre har vi ikke nogen til at sy i øjeblikket, så hvis det er noget for dig, kan du henvende dig i receptionen. Vores årlige hjertestarter kursus, har vi også i oktober, ligesom vi den sidste fredag i måneden har stegt flæsk efter fredags-baren. Vore åbning af Grønnestien og mulighed for at prøve vores andre udendørs aktiviteter, var en stor succes med god forplejning og meget solskin. Her fortalte Rikke Macholm os også den glædelige nyhed, at Hillerød Kommune har bevilget penge til rengøring af toiletter fra 2021. Vi har haft rigtige gode møder om coronatiden med vores frivillige og tovholdere, hvor der er kommet mange gode forslag og ideer, som bestyrelsen og vi ansatte vil arbejde videre med. Så stor tak for, at I endnu engang viser, at I tager ejerskab for vores center. 

Anette Høyer

 

Retningslinjer
Tak fordi I gør jeres bedste for at overholde de retningslinjer vi har i GrønnegadeCentret:
•    Anvende mundbind/visir, se hvor nedenunder.
•    2 meters afstand både indenfor og udenfor.
•    Ind og udgange af forskellige døre:
1. A+B+C bruger terrassedøre,
2. Frivillige, besøg i cafeen, billard i kælder og F bruger        hovedindgang.  
3. Motionister, frivillige og adgang til 1. sal bruger dør ved Yvonnes kontor
•    Sørge for at spritte hænder/ vaske hænder, som I kender fra sundhedsstyrelsens retningslinjer.
•    Samlet bestillinger til cafeen fra aktiviteter
•    Overtøj med ind i lokaler og hænge over stole
•    Brug af toiletter bruges anvisninger på dørene:
1.    A+B+C toilet ved motion og de første 2 bag reception
2.    Motion bruger det der er tæt på               3.    F, billard i kælder og frivillige bruger det bagerste toilet
4.    alle på 1. sal bruger toilet på 1. sal.

•    Stole og borde må som udgangspunkt ikke flyttes. Der er undtagelser som I selv kender til.
•    Overholde antal personer i lokaler som står på døren til lokalet.
•    Tovholder står for at hente vand og hælde op i glas til hele holdet. Ligesom når forplejning kommer ind i lokale, sørger 1 person for at dele ud.
Har du ærinder i huset eller skal bruge elevator til 1.sal, må du gerne bevæge dig rundt i huset.
Ingen har adgang i huset, hvis de har symptomer på covid19.
Vi gør alt det vi kan med det vi må i GrønnegadeCentret, så vi skal alle stadig passe på hinanden.

De nye retningslinjer om mundbind fra sundhedsstyrelsen betyder for os i GrønnegadeCentret:
Når I har et ærinde i cafeen, skal I have mundbind på til I sidder ned.
Når I sidder ned i cafe ”Det glade hjørne”, må I gerne tage mundbind af.
Når I serverer forplejning i jeres aktivitet, skal I have mundbind på – der vil ligge et mundbind på hvert rullebord.

Til frivillige vil der være mulighed for at have et visir, som der skrives navn på og som kan sprittes af efter brug.
Her i starten vil det være muligt at få et mundbind i receptionen, ellers er det meningen, ligesom på restauranter, at medlemmerne selv skal medbringe mundbind.


Lokaler
Det er i øjeblikket ikke muligt at se lokalebooking på hjemmesiden, grundet mange ændringer.
Hvis man skal bruge et lokale, kan man ringe eller komme i receptionen og høre
Anette Høyer

 

Centerleder                 

Der er kommet nye regler omkring billedsamtykke.  

Med de nye regler, må vi gerne tage oversigtsbilleder, hvor man kan genkende ansigter uden samtykke (f.eks. billeder fra nytårskur eller frivilligfest). Tager man portrætbilleder, eller det der minder om det kræver det stadig samtykke.
Anette Høyer

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 2020.

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende år og skal ske ved henvendelse i centrets reception. Her vil receptionen sørge for det praktiske. Udmeldelse gælder fra næste kalenderår, dvs. at man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i indeværende kalenderår.
Anette Høyer

Skylle-tørre toiletter

I forbindelse med et velfærdsteknologisk projekt i Hillerød Kommune

har vi fået etableret nye skylle-tørre toiletter.

De er nemme at bruge og fungerer som elektronisk toiletpapir.

Du kan dog stadigvæk benyttet toilettet, som du plejer, hvis du ikke ønsker at bruge den nye funktion. Mere information hænger på toilettet og du er velkommen til at kontakte June eller Yvonne.

Askebæger

Efter ønske fra Tovholderne har vi flyttet askebægeret ved hovedindgangen.

Det er uhensigtsmæssigt at der står folk og blokerer foran indgangen.

Askebægeret er sat på væggen ved cykelstativet.

Vi håber, at alle jer der kommer på cykel, stadigvæk kan finde en plads,

samtidig med at folk kan komme til askebægeret.

Ellers henviser vi til askebægeret på udeområdet ved cafeen.

Der er begyndt at blive uddelt parkeringsbøder,

hvis ikke regler overholdes ved parkering 

på Grønneager

Billede af nyt skilt ved parkering ude foran hovedindgang.

Samme skilt er opsat på parkering ved indgang til Yvonne og Junes kontor.

Nyt om Parkering

Driftschef i KAB / Frederiksborg Boligselskab Børge Frisbæk har orienteret GrønnegadeCentret om, at der vil blive etableret P-kontrol på de 8 pladser centret låner ad Grønneager. 
Ordningen blev etableret på initiativ af Bestyrelsen i Boligforeningen, hvorunder Grønneager hører. Baggrunden er, at man vil sikre bebyggelsens beboere P-plads i forbindelse med deres bolig.
Det bliver Cityparkering, der står for kontrollen. 
For at undgå parkeringsbøde ved at benytte en af de 8 pladser, som med skiltning markerer at GrønnegadeCentrets brugere kan benytte disse pladser, skal bilens registreringsnummer ved parkeringens start skrives på en skærm i receptionen.
Det anbefales, at de 8 pladser kun benyttes af de brugere, som planlægger ophold i centret i 4 timer ad gangen eller mere!!
Ordningen er iværksat fra den. 1. juli 2018. 
                                                                                                                                                                                  Centerbestyrelsen Hans Rosenkvist

 

 

 

Udskriv Email