Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Vigtig information

januar 2021 Vigtig Information for nye og gamle medlemmer.

  Stock vektor af 'strichmännchen, strejke, männchen'

Tiden nærmer sig til den årlige generalforsamling, der i henhold til vedtægterne skal afholdes inden udgangen af februar måned.
Den helt ekstraordinære COVID-19 situation vi – og resten af landet – befinder os i p t med forsamlingsloft og et hav af restriktioner, har forårsaget at bestyrelsen, med henvisning til Force Majeure, har besluttet at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt .
Med udsigt til  at vaccinationer, og det kommende forår vil medfører mere normale tilstande, er det vores håb at vi nærmer os muligheden for  atter at kunne  mødes og afholde generalforsamling , enten i GrønnegadeCentrets egne lokaler, eller en anden lokalion i Hillerød.
Så snart dette bliver muligt vil dato blive fastsat og  indkaldelse til generalforsamling vil blive foretaget efter gældende vedtægter.

Venlig hilsen Bestyrelsen i GrønnegadeCentret

Kære alle

Sol, forkælelse og lange gåture har været overskriften på min efterårsferie i uge 42 og nu står juleferien snart for døren.
Centret har sidste dag torsdag den 17. december i 2020 og åbner igen mandag den 4. januar 2021.
Vi bruger mundbind i hele huset, når vi står op eller er i en aktivitet. Selv-om vi i 4 uger har været meget få i huset, har vi stadig brug for at mødes, blive forkælet, selvom det er med afstand og mundbind. For hvad er alternativet? Jeg hører ofte i denne tid, at der bliver sagt, at der er meget stille i centret. Der er også mere stille, for alle hold med lokaler bruger forskellige indgange og bliver også siddende i deres lokale indtil de går. På den måde undgår vi for meget myldretrafik i huset. Så der er liv inde bag dørene, vi gør alt det vi kan, med det vi må. Ligesom vi ønsker at bruge de udendørs faciliteter noget mere, så har vi også startet op med at kunne gå en lille tur på 1 km. på Grønnestien. Det eneste du skal er, at møde op, uden for receptionen kl. 10.30 alle ugens hverdage- mandag til fredag. December er jo julemåneden og der er pyntet op i GrønnegadeCentret. Selv, holder jeg jul hjemme, hvor vi håber at byde velkommen til tvillingpigerne og deres første jul. Jeg glæder mig til at blive Bedste igen og så endda til 2. Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Et stort nytårskram til jer alle.   

Anette Høyer       

Efterårets smukke farver fortrænger helt COVID situationen for en stund når man færdes ude i den skønne natur. Situationen  med COVID gør at vi i bestyrelsen sætter ekstra fokus på udendørsaktiviteter i GrønnegadeCentret fordi de ikke er omgivet af så mange restriktioner. I den sammenhæng prøver bestyrelsen at finde på nye løsninger så  der  kan etableres udendørs faciliteter der kan understøtte det sociale samvær.  

GrønnegadeCentret er begunstiget af at have nedsat flere udvalg hvor ansvarlige bestyrelsesmedlemmer, i samarbejde med en lang række medlemmer og centrets medarbejdere, året igennem  arbejder for at centrets mål og visioner føres ud i livet.

Hvert udvalg har et kommissorie  at arbejde efter – deres indhold fremgår på vores hjemmeside.Med jævne mellemrum skal de efterses og det har bestyrelsen arbejdet med i perioden efter sommeferien så de nu fremstår opdaterede i forhold til de arbejdsopgaver der skal dækkes ind. De nyrenoverede kommissorier vil være at finde på centrets hjemmeside, primo december 2020.

Og så – kan vi jo bare konstaterer at jul og nytår atter nærmer sig med alt hvad dermed følger. Et stort savn bliver det i år, at vi ikke kan ønske hinanden glædelig jul som vi plejer i GrønnegadeCentret. Vi kan så alle have som nytårsønske, at vi tager revanche i det nye år. Tak til alle medlemmer for jeres trofasthed og udholdenhed og opbakning til GrønnegadeCentret.  Tak til alle medarbejdere, frivillige og tovholdere fordi I bliver ved med at få GrønnegadeCentret til at være det bedste sted at mødes for alle 60+ i Hillerød.

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle .

Erik Ingerslev

 Velkommen i GrønnegadeCentret. Retningslinier for brug af huset for brugere og frivillige

 Vi gør alt det vi kan, med det vi må, i GrønnegadeCentret, men vi skal alle stadig passe på hinanden.

Der vil være en begrænsning i antallet af mennesker samlet på samme tid i GrønnegadeCentret. Fra den 26.10.2020 og 4 uger frem er forsamlingstallet på 10 personer og fra den 29.10.2020 skal der bæres mundbind alle steder, indtil man sidder ned.

 Desuden skal der holdes afstand på min. 2 meter til alle, både ude og inde, og spritte af/vaske hænder i henhold til myndighedernes anbefalinger.

 Generelt ift. brug af lokaler og ophold i GrønnegadeCentret

Ingen har adgang i huset, hvis man har symptomer på Covid19.

Undgå venligst at stå i grupper i gangarealer, ved døråbninger og i cafeen.

 Adgangsforhold

       Ind- og udgange ad forskellige døre:

  1. Deltagere i aktiviteter i lokalerne A, B og C bruger terrassedørene
  2. Frivillige, besøg i cafeen, billard i kælder og F bruger hovedindgang
  3. Motionister og adgang til 1. sal bruger dør ved Yvonnes kontor

Overtøj skal med ind i lokalerne og hænge over stolene eller hænges på stumtjenerne.

Har du ærinder i huset eller skal bruge elevator til 1. sal, må du gerne bevæge dig rundt i huset.

 Toiletter

Se anvisningerne på dørene:

  1. Aktiviteter i A, B og C bruger toilet ved motion og de første 2 bag reception
  2. Motion bruger det, der er tæt på motionsrummet
  3. F, billard i kælder og frivillige bruger toilet ved receptionen
  4. Alle på 1. sal bruger toilet på 1. sal

Cafeen

Når I har et ærinde i cafeen, skal I have mundbind på, til I sidder ned. Det vil være muligt at købe mundbind i receptionen.

 Aktivitetsafvikling

Stole og borde må som udgangspunkt ikke flyttes. Der er undtagelser, som I selv kender til.

Når deltagerne i en holdaktivitet ønsker noget i cafeen, skal tovholder foretage en samlet bestilling i cafeen.

I forbindelse med de forskellige aktiviteter står tovholder for at hente vand og hælde op i glas til hele holdet. Ligesom når forplejning kommer ind i lokalet, sørger en person for at dele ud. Rullebordet skal køres tilbage til cafeen og tømmes ved snavset-service-bordet.                                                                                                                                                                                Vend…        

Når I serverer forplejning i jeres aktivitet, skal I have mundbind på – der vil ligge et mundbind på hvert rullebord.

 Oprydning og rengøring efter en aktivitet:

Tovholderen undersøger i receptionen, om der kommer andre hold i pågældende lokale, når det forlades. Skal lokalet ikke anvendes mere samme dag, kan man nøjes med at stille stole og borde efter beskrivelsen

  • Skal lokalet benyttes af andre umiddelbart efter, skal stole og borde afvaskes med sæbevand og placeres jf. beskrivelsen, der hænger i lokalet.

Rengøring

Hillerød kommune foretager hver morgen en daglig rengøring af lokalerne.

26.10.2020                                                                                                                                                                                                                           

Velkommen til GrønnegadeCentrets motionsrum

Retningslinier:

Maskiner

Der må være 10 personer ad gangen i motionsrummet og 10 maskiner i gang. De er spredt ud i hele rummet med 4 m2 pr. maskine.

Alle maskiner skal afsprittes efter hvert brug.

Omklædningsrum

Der må ikke foregå omklædning i de 2 omklædnings/baderum, men man skal komme omklædt til træningstøj og kun skifte sko og overtøj før og efter motion og bade hjemme.

Der må kun opholde sig 2 ad gangen i de 2 omklædningsrum for at foretage evt. overtøjs-/skoskifte. Sko/overtøj må være i omklædningsrum. Øvrigt tøj lægges i en pose og medbringes ind i motionsrummet. Fra den 29.10.2020 skal der bæres mundbind indtil man er inde i motionsrummet.

Begge omklædningsrum kan anvendes af både M/K.

Det skal understreges, at holdene skal overholde tider. Må ikke gå ind og klæde om og gøre klar, før forrige hold er færdig!

Åbningstid

Første hold er fra 8-9, da centerledelsen har sikret, at motionsrummet rengøres som det første om morgenen.

Gulvhold

Antal motionister 10.

Brugen af de røde måtter i motionsrummet:

Personer med engangshandsker må dele måtter ud og bringe dem tilbage, hvorefter håndtag afsprittes.

Medbring et lagen eller et stort badehåndklæde, hvis I vil bruge måtterne.

26.10.2020

Der er kommet nye regler omkring billedsamtykke.  

Med de nye regler, må vi gerne tage oversigtsbilleder, hvor man kan genkende ansigter uden samtykke (f.eks. billeder fra nytårskur eller frivilligfest). Tager man portrætbilleder, eller det der minder om det kræver det stadig samtykke.
Anette Høyer

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 2020.

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. Udmeldelse skal foretages senest januar i det kommende år og skal ske ved henvendelse i centrets reception. Her vil receptionen sørge for det praktiske. Udmeldelse gælder fra næste kalenderår, dvs. at man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i indeværende kalenderår.
Anette Høyer

Skylle-tørre toiletter

I forbindelse med et velfærdsteknologisk projekt i Hillerød Kommune

har vi fået etableret nye skylle-tørre toiletter.

De er nemme at bruge og fungerer som elektronisk toiletpapir.

Du kan dog stadigvæk benyttet toilettet, som du plejer, hvis du ikke ønsker at bruge den nye funktion. Mere information hænger på toilettet og du er velkommen til at kontakte June eller Yvonne.

Askebæger

Efter ønske fra Tovholderne har vi flyttet askebægeret ved hovedindgangen.

Det er uhensigtsmæssigt at der står folk og blokerer foran indgangen.

Askebægeret er sat på væggen ved cykelstativet.

Vi håber, at alle jer der kommer på cykel, stadigvæk kan finde en plads,

samtidig med at folk kan komme til askebægeret.

Ellers henviser vi til askebægeret på udeområdet ved cafeen.

Der er begyndt at blive uddelt parkeringsbøder,

hvis ikke regler overholdes ved parkering 

på Grønneager

Billede af nyt skilt ved parkering ude foran hovedindgang.

Samme skilt er opsat på parkering ved indgang til Yvonne og Junes kontor.

Nyt om Parkering

Driftschef i KAB / Frederiksborg Boligselskab Børge Frisbæk har orienteret GrønnegadeCentret om, at der vil blive etableret P-kontrol på de 8 pladser centret låner ad Grønneager. 
Ordningen blev etableret på initiativ af Bestyrelsen i Boligforeningen, hvorunder Grønneager hører. Baggrunden er, at man vil sikre bebyggelsens beboere P-plads i forbindelse med deres bolig.
Det bliver Cityparkering, der står for kontrollen. 
For at undgå parkeringsbøde ved at benytte en af de 8 pladser, som med skiltning markerer at GrønnegadeCentrets brugere kan benytte disse pladser, skal bilens registreringsnummer ved parkeringens start skrives på en skærm i receptionen.
Det anbefales, at de 8 pladser kun benyttes af de brugere, som planlægger ophold i centret i 4 timer ad gangen eller mere!!
Ordningen er iværksat fra den. 1. juli 2018. 
                                                                                                                                                                                  Centerbestyrelsen Hans Rosenkvist

 

 

 

Udskriv Email