Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Vigtig information

Vigtig Information for nye og gamle medlemmer. Tryk på 'Læs mere' herunder for at se oversigten

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 Der er kommet nye regler omkring billedsamtykke.  

Med de nye regler, må vi gerne tage oversigtsbilleder, hvor man kan genkende ansigter uden samtykke (f.eks. billeder fra nytårskur eller frivilligfest). Tager man portrætbilleder, eller det der minder om det kræver det stadig samtykke.
Anette Høyer

Husk at hente nye medlemskort i receptionen fra mandag den 3. februar. Som noget nyt er der ikke adresse på medlemskortet, men der er fødselsdato og år.                                                                Anette Høyer

Udmeldelse af GrønnegadeCentret 2020.

Et medlemskab i GrønnegadeCentret løber for et kalenderår. Ud-meldelse skal foretages senest januar i det kommende år og skal ske ved henvendelse i centrets reception. Her vil receptionen sørge for det praktiske. Udmeldelse gælder fra næste kalenderår, dvs. at man ikke får sine penge retur, hvis man udmelder sig i indeværende kalenderår.
Anette Høyer

 Nyt fra centerleder  

Så kom marts måned sammen med foråret. Foråret er dejligt - dagene bliver længere, og alt spirer omkring os, ligesom vores 25 års jubilæum skal fejres.
Vi solgte næsten 318 billetter til festen på Rådhuset på samme dag. Det var der ingen af os, der havde forudset. Har du været så heldig at få en billet til festen, så har bestyrelsen fået doneret en bus med 50 pladser af Michael Nielsen, Halsnæs bus. Bussen kører fra GrønnegadeCentret kl. 16.30 til Rådhuset. Der er få billetter tilbage, som hentes i receptionen.
Vi har stadig billetter til arrangementer før jubilæumsdagen. Center-revyen er godt i gang med at øve og jeg nyder at høre musik og sang inde fra lokalet, hvor det er tydeligt, at aktørerne sprudler. De spiller i begyndelsen af april, og billetsalget er godt i gang. Jeg glæder mig, som hvert år, til at se resultatet.
Som en stor tak til alle jer tovholdere og frivillige, bliver der hvert år holdt en tovholderfest, som i år er lørdag den 16. maj. Ligeledes afholdes en frivilligfest, som er lørdag den 22. august.
Traditioner er gode, og nogle gange må de ændres - så i stedet for påskefrokost vil vi fremadrettet have en hyggelig pinsefrokost. Til alle disse arrangementer skal der bruges et godt lydanlæg, så det er blevet opgraderet og fornyet i uge 7. Al begyndelse er svær, men jeg håber, vi sammen får det til at lykkes, så I bliver fortrolige med anlægget.
Nyd foråret og mærk kraften, der får det hele til at blomstre op igen.

Anette Høyer


fra GrønnegadeCentret kl. 16.30 på jubilæumsdagen den 17. marts. Der er 50 pladser som udleveres efter ”Først til mølle princippet”. Der er stadig ledige pladser med afgang fra GrønnegadeCentret 
Billetter kan afhentes i receptionen fra den 4. februar kl. 10.00.
Buskørslen er doneret af Michael Nielsen, Halsnæs Bus. 

Hjemtransport bliver for egen regning, taxa vil blive orienteret om forventet ekstra taxakørsel fra Rådhuset kl. 24.00

Bestyrelsen

Formanden har ordet

Så er foråret så småt på vej, hvilket jeg er sikker på at rigtig mange går og glæder sig over.
I GrønnegadeCentret er der nu tale om nærmest en højtid, hvor alle aktiviteter og hold er i fuld sving. Der tilmeldes til årets rejser og højskoleophold og selvfølgelig til de mange spændende aktiviteter i forbindelse med 25 års jubilæet. Meget tyder således på at de aktiviteter der tilbydes i Grønnegadecentret falder i medlemmernes smag – og heldigvis for det!
GrønnegadeCentrets trivsel står og falder med glade medlemmer. Det er alt afgørende for centrets virke, at det nødvendige antal medlemmer bakker op. Vi skal til stadighed sørge for at det er attraktivt at være medlem af GrønnegadeCentret. Det er simpelthen fundamentet for et sundt og aktivt center. At være medlem af GrønnegadeCentret skal være noget man stiler efter, og glæder sig til, når man nærmer sig de 60+ og bor i Hillerød.
Ved at værne om medlemskabet gør vi medlemsskabet attraktivt.
At vi så ind imellem også åbner dørere for ikke medlemmer skal vi også kunne håndterer. Den bedste måde at vise huset frem på er ved at lukke dørerne op så alle kan opleve de mangfoldige muligheder der tilbydes, og ikke mindst den særlige Grønnegadestemning.
At være medlem af GrønnegadeCentret skal sikre smil , venskaber og masser af oplevelser.

Erik Ingerslev

Skylle-tørre toiletter

I forbindelse med et velfærdsteknologisk projekt i Hillerød Kommune

har vi fået etableret nye skylle-tørre toiletter.

De er nemme at bruge og fungerer som elektronisk toiletpapir.

Du kan dog stadigvæk benyttet toilettet, som du plejer, hvis du ikke ønsker at bruge den nye funktion. Mere information hænger på toilettet og du er velkommen til at kontakte June eller Yvonne.

Askebæger

Efter ønske fra Tovholderne har vi flyttet askebægeret ved hovedindgangen.

Det er uhensigtsmæssigt at der står folk og blokerer foran indgangen.

Askebægeret er sat på væggen ved cykelstativet.

Vi håber, at alle jer der kommer på cykel, stadigvæk kan finde en plads,

samtidig med at folk kan komme til askebægeret.

Ellers henviser vi til askebægeret på udeområdet ved cafeen.

Der er begyndt at blive uddelt parkeringsbøder,

hvis ikke regler overholdes ved parkering 

på Grønneager

Billede af nyt skilt ved parkering ude foran hovedindgang.

Samme skilt er opsat på parkering ved indgang til Yvonne og Junes kontor.

Nyt om Parkering

Driftschef i KAB / Frederiksborg Boligselskab Børge Frisbæk har orienteret GrønnegadeCentret om, at der vil blive etableret P-kontrol på de 8 pladser centret låner ad Grønneager. 
Ordningen blev etableret på initiativ af Bestyrelsen i Boligforeningen, hvorunder Grønneager hører. Baggrunden er, at man vil sikre bebyggelsens beboere P-plads i forbindelse med deres bolig.
Det bliver Cityparkering, der står for kontrollen. 
For at undgå parkeringsbøde ved at benytte en af de 8 pladser, som med skiltning markerer at GrønnegadeCentrets brugere kan benytte disse pladser, skal bilens registreringsnummer ved parkeringens start skrives på en skærm i receptionen.
Det anbefales, at de 8 pladser kun benyttes af de brugere, som planlægger ophold i centret i 4 timer ad gangen eller mere!!
Ordningen er iværksat fra den. 1. juli 2018. 
                                                                                                                                                                                  Centerbestyrelsen Hans Rosenkvist

 

 

 

Udskriv Email