Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Debatmøde

"GrønnegadeCentret og 10 års brugerbetaling"

tirsdag den 22. januar kl. 10.00 - 12.30

GrønnegadeCentret kan i 2019 fejre 24 års fødselsdag.

De første 14 år var centret et gratis tilbud til alle Hillerødborgere 60+ og førtidspensionister.

Efter finanskrisen i 2008 blev centrets brugere og Hillerød Kommune enige om en bidragende brugerbetaling som forudsætning for centrets videreførelse.

Som led i oplysningsudvalgets afklaring, indbydes til debatmøde med mulighed for at gøre status og dele tanker om fremtiden.

Temaer til debat kan bl.a. være:

  • Medlemskab
  • Medlemskontingent (kan det deles op?)
  • Medlemsrabat ved arrangementer
  • Kan ikke-medlemmer få adgang til visse arrangementer i centret?

        (til hvilken betaling i så fald?)

  • Kan eller skal centret åbne sig til omgivende samfund som en del af Hillerød bys Kulturtilbud, hvis ja så hvordan og i hvilket omfang.
  • Hvordan viser centret sig imødekommende over for nysgerrige mulige fremtidige brugere?
  • På hvilken måde mener brugerne, at brugerbetalingen bedst kan

        reguleres i fremtiden?

 

Mødet bliver af ca. 2½ timers varighed med oplæg af Hans Rosenkvist, medl. af Oplysningsudvalget. Efterfølgende bliver der god plads til spørgsmål og en forhåbentlig livlig og engageret debat.

Kom i god tid begrænsning på 140 pladser.

Kaffe/the og brød eller øl/ vand kan købes i cafeen.

GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg.

Udskriv Email