Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Centrets hjemmeside

Hjemmesiden er meget aktiv men.....

Vores hjemmeside fortjener nu stor ros, hvis vi selv skal sige det. Efter et år med nyt layout - frafald - udfald - indfald, så er vi nået rigtig langt. Vi er ikke færdige, men vi er selv meget tilfredse.
Vi har en hjemmeside i rivende udvikling, og med 2 nye frivillige på holdet er vi blevet et godt team.
Hjemmesiden er nutidig, vi har ingen deadline. Det betyder, at når nedenstående er modtaget, sættes det hurtigst muligt på hjemmesiden:
• Opslag om arrangementer.
• Aktiviteter: Nye tovholdere, ændringer, rettelser osv.
• Nyt fra centerleder, cafeleder, bestyrelse m.fl.
• Diverse informationer.

Meget af ovenstående får vi i skrivende stund først, når centerbladet har deadline, men hvorfor det, når nu hjemmesiden bringer informationen hurtigst muligt? Kommer det så ikke i centerbladet? Jo - selvfølgelig helt som det plejer. Vores gode centerblad laver vi ikke om på.

Vi bestræber os hele tiden på at opdatere med informationer og nye billeder. Derfor: Hurtige informationer - kig på hjemmesiden.

Tænk nyt - med det gamle!
Jytte Duus

Udskriv Email