Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Hjemmesiden

Centrets hjemmeside

Vores hjemmeside fortjener nu stor ros, hvis vi selv skal sige det. Efter et år med nyt layout - frafald - udfald - indfald, så er vi nået rigtig langt. Vi er ikke færdige, men vi er selv meget tilfredse.
Vi har en hjemmeside i rivende udvikling, og med 2 nye frivillige på holdet er vi blevet et godt team.
Hjemmesiden er nutidig, vi har ingen deadline. Det betyder, at når nedenstående er modtaget, sættes det hurtigst muligt på hjemmesiden:
• Opslag om arrangementer.
• Aktiviteter: Nye tovholdere, ændringer, rettelser osv.
• Nyt fra centerleder, cafeleder, bestyrelse m.fl.
• Diverse informationer.

Meget af ovenstående får vi i skrivende stund først, når centerbladet har deadline, men hvorfor det, når nu hjemmesiden bringer informationen hurtigst muligt? Kommer det så ikke i centerbladet? Jo - selvfølgelig helt som det plejer. Vores gode centerblad laver vi ikke om på.

Vi bestræber os hele tiden på at opdatere med informationer og nye billeder. Derfor: Hurtige informationer - kig på hjemmesiden.

Tænk nyt - med det gamle!
Jytte Duus

Udskriv Email