Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Velkomstmøde til nye medlemmer

Anden onsdag i hver måned kl. 14.00 – 15.00

Centrets bestyrelse har besluttet, at nye brugere i fremtiden skal modtages - som hidtil - på god måde i receptionen, tilbydes rundvisning samt modtage en velkomstmappe med oplysninger om centret.

I mappen skal der fremover også vedlægges en oplysning om datoen for næste (fælles) velkomstmøde.

Ved mødet vil der være to værter (typisk bestyrelsesmedlemmer), som vil orientere yderligere om centret, svare på spørgsmål samt afklare, hvordan de nye medlemmer føler sig modtaget, om de har fundet sig en vej ind i nogle af centrets mange tilbud.

                                        Centerbestyrelsen                                                                                        

Udskriv Email