Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Møde med Hillerød Lokalråd

 

 

 

 

hill

 

PRESSEMEDDELELSE

Møde med Hillerød Lokalråd

 før Kommunal- og Regionsvalget i november 2017

GrønnegadeCentret tirsdag d. 7. november kl. 10.30 til 12.30

Før valget d. 21.11.17 vil der være mulighed for at høre  Hillerød Lokalråds synspunkter på en række emner, som det kan have interesse at være bekendt med, før vi skal være med til at vælge de nye  byråds-medlemmer.

Følgende  temaer vil blandt andet blive kommenteret:

Den nye byudvikling  / byplanlægning i Hillerød, herunder tanker om Torvets ændringer.

 

Behovet for en stadsarkitekt i Hillerød

 

Trafikplanlægningen med overvejelser om trafikomlægning, cykelgader m.m.

Byens vedligeholdelse - så den præsenterer sig smukt for lokale borgere og turister.

Planer for attraktive byrum for alle aldre --børn - unge  og øvrige aldersgrupper.

 

Speciel opmærksomhed  på byensfremkommelighed og tilgængelighed for ældre borgere.

 

Indbydende og let tilgængelige offentlige aftrædelsessteder - betydningen for  kommunens image.

 

Politikernes indstilling  til frivilliges/ lokalrådets indsats både på seniorområdet og andre områder eksempelvis BYFORUM

 

 

Deltagelse i mødet er gratis.

Caféen er som altid åben.

Nuværende og kommende medlemmer af GrønnegadeCentret er velkomne.

Arrangør: GrønnegadeCentrets Oplysningsudvalg.

Udskriv Email