Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

kontingent

 

kontingent

 

Til medlemmer i GrønnegadeCentret

Sidst i marts vil der ligge en opkrævning i jeres E-Boks, der lyder på kr.350.-

Det er kontingent for 2017

 

Med venlig hilsen

Jytte Kronhede

Udskriv Email