Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Frivillig- og Tovholderfest

Alle jer frivillige og tovholdere vil snart modtage en indbydelse til fest .

Frivilligfest:

Alle jer frivillige vil snart modtage en indbydelse til frivilligfest lørdag den 21. august. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

Tovholderfest:

Alle aktiviteter har jo tovholdere. I år vil I blive inviteret til tovholder-fest lørdag den 11. september.

Indbydelsen vil komme senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen

Udskriv Email