Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Generalforsamling 2021

Tiden nærmer sig til den årlige generalforsamling, der i henhold til vedtægterne skal

afholdes inden udgangen af februar måned.
Den helt ekstraordinære COVID-19 situation vi – og resten af landet – befinder os i p t med forsamlingsloft og et hav af restriktioner, har forårsaget at bestyrelsen, med henvisning til Force Majeure, har besluttet at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt .
Med udsigt til  at vaccinationer, og det kommende forår vil medfører mere normale tilstande, er det vores håb at vi nærmer os muligheden for  atter at kunne  mødes og afholde generalforsamling , enten i GrønnegadeCentrets egne lokaler, eller en anden lokalion i Hillerød.
Så snart dette bliver muligt vil dato blive fastsat og  indkaldelse til generalforsamling vil blive foretaget efter gældende vedtægter.

Venlig hilsen Bestyrelsen i GrønnegadeCentret

Udskriv Email