Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Gospelkoret Old Stars indkalder til genralforsamling

mandag den 14. september 2020 kl. 14.30 i Anemone

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Den fulde dagsorden er offentliggjort på korets intranet, iGroups.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Knud Casper

Udskriv Email