Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Formanden har ordet 25/3

Hold da op hvor vi savner GrønnegadeCentret siger vores formand Erik Ingerslev.

  Knap havde vi gennemført  generalforsamlingen – en nyvalgt bestyrelse stod på spring for at træde i funktion, og en længe ventet jubilæumsuge stod for døren, da den der Corona gjorde sit indtog og satte en stopper for alt.. Selvfølgelig har vi hver især fulgt med i Coronaens  udbredelse fra starten i en helt anden verdensdel, til dens indtræden i Europa – men at den lige skulle spænde ben for vores jubilæumsuge er da bare ØV. Og hvis det så bare var selve ugen – men det er jo langt mere end det. 

Alle vores aktiviteter er indtil videre aflyst og hvornår de kommer i gang igen kan der ikke siges noget om p t.  Det er forfærdeligt ærgerligt og et kæmpe savn for alle de medlemmer der er vant til at mødes til aktiviteter og ikke mindst i ”Det glade hjørne”.  Vi kan godt regne med at dette halvår bliver meget atypisk. Jeg tror ikke GrønnegadeCentret står først på listen når der åbnes op igen i samfundet. Vi afventer meget nøje de anvisninger vi modtager fra kommune og andre myndigheder. Fakta er dog at stort set alle kommende aktiviteter i dette halvår er blevet aflyst  eller bliver berørt på anden måde. Den kommende tid må vise hvordan. Foreløbig må I følge med på vores hjemmeside – vi prøver at holde alle vores medlemmer orienteret på denne måde. Og skulle I kende medlemmer der ikke har mulighed for at følge med på hjemmesiden  så ring til dem og fortæl hvad du selv har læst – det vil de blive glade for.

Jeg ønsker det bedste for alle vores medlemmer – pas rigtig godt på Jer selv - og på gensyn i GrønnegadeCentret når situationen tillader det.

Venlig hilsen

Erik Ingerslev

 

 

 

 

 

 

Udskriv Email