Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Konsekvenser af COVID19

       Nyt august 2020

Sådan ser det ud i Hillerød Kommunes kommunale funktioner, hvor de fleste holder åbent, dog på nye måder:

https://www.hillerod.dk/kommunen/nyheder-fra-hilleroed-kommune/2020/coronanyt/

Rigtig god dag.

De bedste hilsner

Anette Høyer

Centerleder               

 Kontrolleret og forsigtig genåbning af GrønnegadeCentret. Som kulturtilbud i Hillerød Kommune,

ønsker GrønnegadeCentret at genåbne den 8. juni (jf. fase 3 i genåbningen af Danmark), med overholdelse af de gældende sundhedsfaglige retningslinjer samt en række skærpede forholdsregler som er beskrevet nedenfor. Centret vil i starten have en begrænset åbningstid, som vil være mandag til fredag fra kl. 9-15.

Centerlederen har sammen med bestyrelsen og forvaltningen i Ældre og Sundhed vurderet, hvilke af de nuværende aktiviteter i GrønnegadeCentret vil være i stand til at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer og derved kunne genåbne den 8. juni. Der er udpeget en række aktiviteter som der først vil åbnes op for på sigt, når de nationale sundhedsfaglige retningslinjer tillader det. Dette gælder f.eks. motionshold der anvender træningsredskab og respiratoriske aktiviteter som stolegymnastik, bordtennis og billard, folkedans, Seniordans, bands/musikgrupper som gør brug af blæseinstrumenter som Jazz og spillemandslaug, gospelsang, cykelværksted, repaircafe og kortspillere, da de ikke kan spille med en 2 meters afstand samt aktiviteter, som ligger uden for åbningstid, som dans, Zumba, revy, søndagsbanko og frimærkeklub.

Følgende særlige forhold vil gør sig gældende for GrønnegadeCentrets genåbning, idet der er tale om en gruppe af borgere med øget risiko for smitte og ud fra et forsigtighedsprincip:

  • Afstandskravet i GGrønnegadeCentret vil være 2 meter. Dvs. en skærpelse af den nuværende 1 meters anbefaling, som er gældende generelt i samfundet.
  • Det forventes, at det nuværende niveau for hvor mange der må forsamles hæves til 30-50 personer den 8. juni. Ved genåbningen vil GrønnegadeCentret være delt op i to adskilte afdelinger (stueetage og første sal), med hver sin indgang/udgang og særskilte toiletter til hver afdeling. Herved vil det være muligt at være op til maksimalt 30-50 personer i hver afdeling og samtidig overholde forsamlingsforbuddet.
  • Der vil maksimalt tillades 1 person pr. 4 kvadratmetre i de lokaler som skal anvendes til forskellige aktiviteter. Dvs. at antallet af personer der kan deltage i en aktivitet, fastlægges ud fra lokalets størrelse. Borde og stole er opstillet og må ikke flyttes.
  • Der vil ikke være almindelig salg fra centerets cafe. En tovholder fra hver aktivitet får til opgave en indsamle en bestilling fra alle deltagere, aflevere denne i cafeen og betale den samlede regning. Når bestillingen er klar, vil personalet fra cafeen bringe det til lokalet, hvor aktiviteten finder sted.
  • Der er opsat plexiglas ved cafeens kasseapparat samt ved receptionen, for at beskytte både brugere og de frivillige. Der er også opsat afstandsmarkeringer i gulvet ved cafeen, for at sikre at der holdes afstand.
  • Der er opsat ekstra håndvaske både indenfor samt uden for centeret.
  • Der vil blive rengjort toiletter 2 gange om dagen før kl. 9.00 og kl. 12. Hele Centret vil blive rengjort uden for åbningstiden. Kontaktflader vil blive vasket/afsprittet løbende over dagen.

GrønnegadeCentrets: Jubilæumsfesten er aflyst. Yderligere oplysninger kommer senere

 

Bestyrelsen og jeg har i går (22/6 red) aftalt, at vi desværre må aflyse vores frivillig og tovholderfest den 22. august.

I marts måned troede vi på, at vi kunne holde en fest den 22. august og dermed betale  jeres løn, som der er tradition for.

Desværre har vi stadig  en masse restriktioner fra myndighederne med 2 meters afstand og 1 person pr. 4 m2, som gør, at festen ikke i praksis kan gennemføres under de hyggelige forhold vi er vant til.

Bestyrelsen arbejder på, om der senere i år eller først i 2021 kan blive et arrangement som erstatning for frivillig og tovholderfesten.

Rigtig god sommer fra bestyrelsen og jeg.

De bedste hilsner

Anette Høyer

Centerleder

Udskriv Email