Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Interview med Rikke Macholm

Rikke Macholm har siddet i Hillerød Byråd for Socialistisk Folkeparti i mere end 25 år. Rikkes vægter velfærden,

hendes mærkesager er et godt børneliv med skole- og dagtilbud af høj kvalitet samt et godt ældreliv med plads til samvær og oplevelser, et varieret udbud af boliger og tilbud om hjælp på de ældres egne præmisser. Rikke arbejder for bedre normeringer i kommunale tilbud, for bedre kår for idrætten og for varierede kulturtilbud til alle aldre.
Rikke har været Formand for Børne- og Familieudvalget i kommunen og medlem af Økonomiudvalget - og er nu Formand for Kultur- og Fritidsudvalget og dermed politisk ansvarlig for GrønnegadeCentret.
At GC er skiftet fra at være under området Ældre og Sundhed til nu Kultur og Fritid er for at signalere at GC er et kulturtilbud til ældre. Rikke er stolt af byens rige kulturliv som i høj grad skyldes de mange frivilliges store engagement og arbejde. Ikke mindst alle i GrønnegadeCentret. Rikke ser meget gerne samarbejdsinitiativer hvor frivillige fra flere kultursteder fx Slotsbio, Annaborg, Støberihallen, GC og Frivilligcentret arbejder sammen.
Rikke Macholm er glad for at Hillerød kommune har GrønnegadeCentret, som Rikke ser som et kulturhus, som sender signaler om sundhedsfremme, glæde, liv, aktivitet - et center der ”vil noget” og ”kan selv”. Det at centret findes og frister med alle dets tilbud er i den grad sundhedsfremmende, det er Rikke ikke i tvivl om: det at et menneske skal noget, at nogen venter på én, at man byder ind og hjælper med det man nu engang kan, at centeret summer af liv, at der altid er smil og kram - det ved vi øger trivsel og fremmer sundhed for os alle.
Der kommer næppe endnu et ældrecenter i Østbyen, som man arbejdede med på et tidspunkt for snart mange år siden. Kommer der nyt i kommunen kunne det være i form af et medborgerhus som kunne rumme aktiviteter for flere aldersgrupper; ligesom man gerne vil støtte lokale beboerinitiativer i boligområder og i landsbyer.
Det er svært at komme udenom spørgsmål om økonomi. Antallet af ældre stiger og stiger og GC er for længst blevet for lille til de ting der allerede foregår. GC kunne tænke sig bedre faciliteter både med almindelige grupperum men også bedre plads og bedre bademuligheder for vores motionister. Desværre er der ikke økonomi til flere nye anlæg, kommunen bygger ny daginstitution, nyt plejecenter, tandklinik og renovering af folkeskoler, for ikke at tale om de store anlægsarbejder der er knyttet til byggerier i Hillerød vest og i Faurholm.

Der er service- og anlægsloft i kommunen, så de store ombygninger skal vi kikke meget langt efter, men til gengæld findes der en kulturpulje, hvor GC kan ansøge om et beløb til nye tiltag. Især projekter der fremmer nye netværk og fællesskaber og hvor der er tale om en medfinansiering, vil blive prioriteret.  


For at sikre at politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget kender kommunens tilbud, holder kulturudvalget sine møder på skift rundt omkring i Hillerøds kultursteder. De har været i GC og kommer meget gerne snart igen og holder møde.
På spørgsmålet om hvad Rikke mener er vigtigt for GC fremover, svarer hun at det vigtigste er at nye medborgere føler sig velkomne, at de føler der er plads til dem både fysisk og psykisk, og at der lyttes til deres idéer. Måske kunne man indføre en slags aktivitetsvenner for svage medborgere, så der var nogen der tog sig lidt mere af den enkelte nye. Man kunne indføre et ”kulturpas”, så nye kunne komme rundt og prøve forskellige grupper og aktiviteter, inden de besluttede sig for hvor man ville fortsætte med at deltage.
Det er vigtigt at udbuddet af aktiviteter ændres efter behovet, gerne aktiviteter hvor man inviterer flere aldersgrupper med, gerne flere tilbud i weekender og om aftenen, og meget gerne aktiviteter i samarbejde med andre kulturinstanser i Hillerød.
Men det særlige ved at være et kulturcenter der som GC bygger på de mange aktive frivillige er, at det er medlemmerne selv der afgør hvilke aktiviteter vi ønsker at gennemføre.
Afslutningsvis siger Rikke Macholm tak til alle for at sikre at Grønnegadecentret er et helt unikt sted som vi med rette er stolte af at have i vores kommune!

Else Flydal

Udskriv Email