Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Gospelkoret Old Stars

Indkalder til Generalforsamling mandag den 23. marts 2020 kl. 14.30 i Anemone.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 Den fulde dagsorden er offentliggjort på korets intranet, iGroups.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

                                                                                                                                                            Knud Casper

Udskriv Email