Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Generalforsamling GC Venner 2020

Afholder fredag den 27 marts 2020 kl.10.00
Generalforsamling


Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen
Senest 2 uger før generalforsamlingen.


Foreningen retter en stor tak for deltagelsen i vores julegæt-tekonkurance hvor vinderne er fundet og præmierne afhentet.
Jørgen Raymond

Udskriv Email