Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Nyt fra værkstedet

Ny donation til værkstedet.

Efter lidt aktivt arbejde med at søge om
donationer til værkstedets fortsatte arbejde,
har vi haft succes med at finde et firma, der
velvilligt har doneret et pænt beløb til
”Værkstedsgruppen i G.C.”.

Vi på værkstedet vil derfor gerne takke firmaet
HHM A/S, Hillerød, for donationen, vi har modtaget.

Det er dejligt, at beredvillige firmaer og fonds vil støtte det arbejde de aktive pensionister, som kommer i Grønnegade Centret foretager.

Med denne donation fra HHM A/S vil værkstedet kunne
gennemføre nogle af de aktiviteter, vi kan bidrage med, selvom
økonomien generelt er helt i bund.

HHM er en anderledes virksomhed. HHM er et af de få
leverandører af enfamiliehuse til private, der også arbejder som entreprenører og bygger institutioner, lejligheder og
erhvervsbyggeri. Vi trækker derfor på erfaringer og faglig
kunnen fra mange forskellige typer byggerier og har vores egne fastansatte håndværkere, som kender hinanden og deler deres erfaringer og viden med hinanden.

Donationen til ”Værkstedsgruppe i Grønnegade Centret” er
givet til anskaffelse af materialer til gennemførelse af jubilæumsaktiviteter m.v.

Tak til HHM A/S.

Helge, Svend-Aage og Niels
Træværkstedet.

Udskriv Email