Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Forretningsudvalg

Forretningsudvalg

Kommissorium

Forretningsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen.


  1. Opgaver

Forretningsudvalget har til formål:

- at tage beslutninger i akutte sager.

  1. Sammensætning, mødeaktivitet m.m.

Forretningsudvalget består af Centerbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og centerleder.

Formanden indkalder forretningsudvalget og informerer efterfølgende bestyrelsen med et kort referat.

Udvalget holder møder ved akutte behov.

3 Ansvar og kompetence

Forretningsudvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen.

 

Besluttet af centerbestyrelsen          December 2020

 

Udskriv Email