Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Old Stars generalforsamling

Gospelkoret Old Stars indkalder til generalforsamling

mandag den 11. marts 2019 kl. 14.15 i Anemone

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen stiller forslag om justering af vedtægterne, hvilket betyder at mindst 2/3 af de stemmeberetigede skal møde op for at vedtagelse kan finde
sted. Bestyrelsens forslag er offentliggjort på korets intranet, iGroups.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Knud Casper

Udskriv Email